Brouwen we binnenkort ook vlees in Vlaanderen?

New & Shifting Resources, Flanders' FOOD innoveert

Tofu, falafel en veggieburgers kennen we ondertussen allemaal, maar er zijn nog een heleboel alternatieve eiwitten die niet op ons bord belanden. Gebrouwen vlees heeft het potentieel om - in tegenstelling tot andere alternatieven - nutritioneel evenwaardig te zijn aan vlees. Vlaanderen lanceert daarom een nieuw programma met focus op de eiwittransitie, getrokken door Flanders' FOOD - de speerpuntcluster agrifood.

Alternatieve eiwitten op het menu

De consument is kritisch en stelt hoge eisen aan zijn voeding. Er zijn nu al heel wat verschillende eiwitten die we kunnen consumeren, maar toch belandt er maar een fractie daarvan op ons bord. Flanders’ FOOD lanceert met steun van VLAIO daarom een nieuw programma New & Shifting Resources om deze eiwitten een plaats te geven in een divers en evenwichtig voedingspatroon.
Binnen dit programma starten we met de eiwittransitie, we tekenen samen met lead scientists en captains of food industry & society een onderzoeksagenda uit voor de komende jaren. Daarnaast zetten we een stakeholdersplatform op waar alle betrokken partijen op een constructieve manier kunnen samenwerken. Al deze stakeholders representeren de verschillende belanghebbenden in het project en geven aan waar onderzoek nodig is. Tenslotte activeren we gevestigde bedrijven en starters ook om in te zetten op de eiwittransitie. Samen met ILVO, via de Food Pilot begeleiden we hen in het onderzoek naar en het uitwerken van alternatieve eiwitbronnen. Om wegwijs te geraken in de Europese Novel Food wetgeving en procedures kunnen bedrijven aankloppen bij het Novel Food Platform. De eiwittransitie blijft een en-en-verhaal waar ook ruimte is voor vleesproducten.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “We zijn anders gaan leven en eten. We zijn (terecht!) veeleisend over de duurzame productie van ons vlees en eten gezonder en gevarieerder. Dat is een uitdaging voor onze voedingsindustrie, maar het biedt ook enorm veel kansen. In de markt van de eiwitvervangers ligt immers nog een enorm potentieel voor nieuwe innovatieve producten zoals kweekvlees. We hebben in Vlaanderen de wereldtop van de voedingsindustrie in huis en met onze speerpuntcluster Flanders’ Food ook de innovatieve kracht, laten we die marktopportuniteit voor onze bedrijven in Vlaanderen dus verzilveren!”

Een en-en verhaal

Jan Vander Stichele, voorzitter van Flanders’ FOOD ondersteunt deze roadmap. “Het onderzoek en bijhorende innovaties zullen ervoor zorgen dat het aanbod nog diverser wordt voor de consumenten. En, laat dat nu net één van de belangrijkste troeven zijn van de Vlaamse voedingsindustrie. Food.be promoot de kwaliteit, diversiteit en het innovatief karakter van voeding. Het is dan ook uitermate belangrijk dat de nieuwe producten smaakvol én veilig zijn. Hiervoor is nog veel onderzoek nodig, want het is niet zo eenvoudig om een nutritioneel evenwaardig product als vlees te maken - zonder vlees ….Voor de voedingsindustrie blijft het daarom een en-en verhaal waar zowel gewerkt wordt aan lekkere en duurzame vleesproducten met aandacht voor dierenwelzijn, als aan de nieuwe plantaardige en gebrouwen eiwitten die Flanders’ FOOD op de onderzoeksagenda zet.”

Zowel hybride vleesproducten als insecten en volledig plantaardige producten hebben een plaats in ons programma.

De vierde generatie van vlees(alternatieven) bestaat uit cellen die worden omgezet in eiwitrijke producten door middel van een brouwproces in fermentatietanks. Het kan hierbij gaan om cellen van microbiële oorsprong of echte dierlijke cellen (kweekvlees). Het enige product uit deze categorie dat in Europa voor menselijke consumptie te verkrijgen is, is Quorn (microfungi). Verdere producten zitten nog volop in onderzoeks-en opschalingsfase en hebben nog geen toelating om vermarkt te worden. De partners in dit project vertegenwoordigen alle belanghebbenden.

Samenwerken, het ingrediënt voor succes

Flanders’ FOOD betrekt zoveel mogelijk stakeholders om er een succes van te maken. Belangrijke partners hierbij zijn leden bedrijven uit de voedingsindustrie, de onderzoeks- en kennisinstellingen, Fevia Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Volgens Inge Arents, managing director Flanders’ FOOD kan dit project ook maar slagen in goed overleg met de consumenten en maatschappij in de brede zin. Daarom is ze blij met het engagement van de Bond Beter Leefmilieu om dit in naam van vele leden ngo’s op te nemen.

Samen voor sterk, ambitieus innoveren

Vlaanderen mag best wat innovatiever zijn als het aankomt op ondernemen. We hebben nood aan meer innovatiebewuste ondernemingen met sterke groei ambities en een internationale blik. We zetten in op een sterke samenwerking tussen deze ondernemingen, kennisinstellingen en overheden met als doel activiteiten op te zetten die leiden tot een economische meerwaarde voor zowel de individuele als een grote groep van ondernemingen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen bundelt samen met haar clusterpartners de krachten en middelen. Flanders Food is de speerpuntcluster voor voeding. Ontdek de andere clusters op www.vlaio.be/clusters. #sterkgroeien

Contact

Inge Arents
Inge Arents
managing director