Breydel zet in op meer duurzaamheid en transparantie

De Gaverse vleeswarenfabrikant Breydel voert een drastische koerswijziging door: het bedrijf zet al zijn bestaande vleesleveranciers aan de deur en koopt alleen nog varkens bij drie landbouwers die ze kweken op een gezonde manier met oog voor het dierenwelzijn. “Het zijn lokale landbouwers die op een diervriendelijke manier varkens kweken”, legt Ivan De Keyser, zaakvoerder van Breydel, uit.

“Dat begint al bij het voedsel dat de dieren eten: een groot deel komt uit nevenstromen uit de productie van voedsel voor de mens. De dieren leven in grotere stallen en daar klinkt muziek. Dat maakt de dieren rustiger. Varkens zijn heel stressgevoelige dieren. Gezonde, gelukkige dieren leveren beter vlees. Dat is geen sprookje.”

Breydel, gespecialiseerd in het vervaardigen van ovengebakken vleeswaren en delicatessen, kiest resoluut voor een aanpak die inzet op duurzaamheid en transparantie, met varkensvlees gekweekt in de regio. Het bedrijf lanceert een uitgebreid charter waarin de missie en visie van het Gaverse familiebedrijf verder worden aangescherpt. De vijf pijlers in het charter – eerlijk, lokaal, enig, expert en fier – bepalen het volledige proces van kweker tot op het bord. “Respect voor het dier én verantwoord ondernemen zijn in onze sector cruciale elementen om in te zetten op een absoluut duurzame toekomst”, klinkt het bij Breydel.

“We ondervinden dat er in de vleessector een enorme polarisatie bezig is: aan de ene kant heb je heel grote organisaties, die heel exportgericht zijn”, zegt Ivan De Keyser, zaakvoerder van het Gaverse vleesbedrijf. “Zij verbouwen zelf veevoeders, kweken massaal veel dieren, beheren zelf hun slachthuizen, vleesversnijderijen en vleeswarenfabrieken. Die grote spelers beheersen almaar meer de markt. Aan de andere kant heb je de kleine hoeveslagers onder de kerktoren, die een beter verhaal willen brengen. Als middelgroot bedrijf stonden wij tot vandaag tussen die twee in. Ik vond echter dat wij met ons product Breydel meer thuishoren in het artisanale kamp, omdat we daar beter ons eigen verhaal kunnen schrijven.”

Breydel heeft de contracten met al zijn vleesleveranciers opgezegd en gaat nu in zee met drie andere partners. “Boerderijen in de onmiddellijke omgeving kweken speciaal en exclusief voor ons”, legt Ivan De Keyser uit. “Het veevoeder wordt op de boerderij gemengd met lokale nevenstromen uit humane voeding. Zo beperken we onze ecologische voetafdruk én verkleinen we de files. We steunen de lokale economie, bieden jobs aan in België en zetten als energie-efficiënt bedrijf voluit in op duurzaamheid. Het ganse proces van stal tot charcuterie situeert zich binnen een straal van 25 kilometer.”