Start van het BIOSWITCH-project

Het project BIOSWITCH (gefinancierd door BBI JU onder Horizon 2020) wil merkeigenaren motiveren tot en ondersteunen bij het maken van de ‘omslag naar een biogebaseerde aanpak’ (‘switch to bio-based’): van op fossiele grondstoffen gebaseerde naar op biomassa gebaseerde producten en toepassingen. Binnen voeding denken we daarbij vooral aan duurzame verpakking.

Merkeigenaren zijn cruciale actoren in deze omslag: ze kunnen de uitbouw van biogebaseerde waardeketens en producten versnellen. Enerzijds interageren merkeigenaren met leveranciers van grondstoffen en technologie. Anderzijds staan zij in verbinding met de markt door hun interactie met de retail en andere distributiekanalen naar consumenten. BIOSWITCH gaat dan ook uit van een systemische aanpak en zal niet enkel merkeigenaren betrekken, maar (onder andere) ook consumenten, publieke administraties en de biogebaseerde industrie.

Het project voorziet als voornaamste output de BIOSWITCH toolbox, die merkeigenaren op maat begeleiding en ondersteuning biedt in hun individuele transitietraject naar een biogebaseerde aanpak. Een vernieuwend element hierbij is de ‘bio-based transition level self-assessment’, die merkeigenaren kunnen uitvoeren zodoende selectief toegang te krijgen tot precies die tools die aan hun noden corresponderen. De toolbox zal onder andere volgende tools aanbieden: divers communicatiemateriaal; een IT-tool voor scenario-ontwikkeling en -vergelijking op basis van milieugerelateerde, economische en sociale aspecten; tools voor het effectief ontwikkelen van waardeketens op basis van individuele begeleiding en een matchingdienst.

BIOSWITCH zal op vier sectoren focussen: agricultuur, voeding, chemie en bosbouw. Vier regio’s zullen demo cases ontwikkelen: Andalusië (Spanje), Denemarken, Finland, en Vlaanderen (België).

BIOSWITCH is een initiatief gefinancierd door de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), onder het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, met een totaalbudget van 1 miljoen €. Het project ging van start op 01/06/2020 en kent een looptijd van 2 jaar. Het project wordt gecoördineerd door het Finse innovatieplatform CLIC Innovation en uitgevoerd door een multidisciplinair consortium van acht partners uit zes verschillende landen. Het consortium bestaat uit vier industriële clusters (Flanders’ FOOD, CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, en Food & Bio Cluster Denmark), twee onderzoeks- en technische instituten (Institute of Technology Tralee en VTT), twee KMO’s (Biomass Technology Group en Sustainable Innovations).