F3 For dummies: bereid je voor op de toekomst en breng de toekomst in je bedrijf

Met de steun van Agentschap Ondernemen, ontwikkelden Flanders' FOOD, Agoria en Sirris een traject om de Vlaamse voedingsindustrie te transformeren naar Food Factories of the Future (F3). De focus ligt op drie technologische transformaties: de omvorming van het productieapparaat naar World Class Production, de ontwikkeling van Digital Factories en het slim en wendbaar maken van het productiesysteem (Smart Production).

DEEL 2: DE TECHNOLOGIESCAN

Voedingsbedrijven vragen zich soms af of ze nieuwe technologieën voldoende opvolgen en vergelijken met de technologie waarmee ze vandaag produceren. En of ze een klantvraag gemakkelijk en snel kunnen omzetten in een productieorder met concrete, uitvoerbare operaties op de werkvloer.

DE TECHNOLOGIESCAN ALS EERSTE ONONTBEERLIJKE STAP BIJ TRANSFORMATIE

In de technologiescan van F3 komen bedrijven aan de hand van enkele vragen te weten hoe ver ze gevorderd zijn in hun transformatie naar een Voedingsfabriek van de Toekomst. Het invullen van deze scan is hierbij de eerste onontbeerlijke stap. Het geeft bedrijven een nieuw denkkader om de huidige werking te bekijken en geeft richting wat de volgende essentiële stappen zijn.

f3-465x316.png

Figuur 1: De web-tool voor het invullen van de F3-technologiescan

SAMEN PRIORITEITEN BEPALEN

De scan start met enkele vragen rond de strategische prioriteiten van het bedrijf. Vervolgens worden per transformatie een aantal stellingen voorgelegd waaraan een score tussen 1 en 5 op vlak van huidige prestatie en toekomstige belangrijkheid wordt gegeven. Om dit te kaderen zijn er per transformatie korte aanvullende vragen.

EVALUATIE DOOR EXPERTS

Een team van experts analyseert vervolgens de ingevulde scan. De grootste winsten kan men boeken bij processen waarbij de huidige en toekomstige belangrijkheid ver van elkaar ligt. De adviseurs van F3 bepalen samen met het bedrijf de prioriteiten en helpen het bedrijf bij het opstellen van een transformatie stappenplan. De ingevulde gegevens in deze technologiescan blijven volledig confidentieel binnen het F3-project.

f32.png

Figuur 2: Voorbeeld van een spindiagram voor digital factory, waarin de huidige situatie aangegeven is in het blauw en de gewenste toekomstige situatie in het groen

Met de resultaten van alle uitgevoerde scans kan op het einde van de rit het technologisch potentieel van de agro-voedingssector in kaart gebracht worden. Zo kunnen bedrijven zich vergelijken met het technologisch potentieel van de volledige industrie of van een specifieke subsector.

TECHNOLOGIESCAN INVULLEN

Bedrijven die graag een zicht krijgen op hun technologische prioriteiten, kunnen deze technologiescan invullen op http://f-3.technologiescan.be/voedingsbedrijf of kunnen voor begeleiding contact opnemen met Lieselotte Geerts via lieselotte.geerts@flandersfood.com of 02/432 32 60.

FACTORY OF THE FUTURE AWARD

Op 3 februari werden de eerste 'Factories of the Future' bekendgemaakt via een officiële award uitreiking. Vier Belgische ondernemingen uit verschillende sectoren transformeerden zich de afgelopen jaren op verschillende vlakken en mogen zich vanaf nu terecht een 'Factory of the Future' noemen. Deze bedrijven zijn een voorbeeld en inspiratiebron voor andere ondernemingen in de maakindustrie.

Dit jaar enkel voor technologiebedrijven, maar vanaf volgend jaar zullen ook voedingsbedrijven in aanmerking komen voor deze prestigieuze award. Wanneer voedingsbedrijven hun productie willen klaarstomen voor de toekomst kunnen zij daarbij ook op hulp van het F3-team rekenen.

BRONNEN:

Food Factory of the Future

Made Different

MEER INFO:

WORLD CLASS PRODUCTION:

Lieselotte Geerts

DIGITAL FACTORY:

Filiep Vincent; filiep.vincent@sirris.be ; 0491/34 53 92

SMART PRODUCTION:

Jeroen Vits; jeroen.vits@agoria.be ; 02/706 79 74