Voedingsonderzoek Van De Toekomst

30 projecten voor de voedingssector

In België is de voedingsindustrie qua omzet en tewerkstelling één van de belangrijkste, industriële sectoren. Innovatie en export vormen twee speerpunten van onze sector en dit weerspiegelt zich dan ook in de uitdagingen en opportuniteiten die bedrijven zien op het vlak van onderzoek.

In dit kader lanceert Flanders’ FOOD een nieuwe projectoproep. Op de long list staan 30 projectvoorstellen die inspelen op de opportuniteiten en noden van de agro-food bedrijven. 

3 pijlers

Duurzaamheid, in de brede zin van het woord, is en blijft één van de hot topics voor de agro-food bedrijven. Zij tonen interesse in het valoriseren van waardevolle componenten uit nevenstromen, het beter voorspellen van de houdbaarheid van levensmiddelen om voedselverspilling te beperken en verkennen van de mogelijkheden van eetbare insecten in voedingsproducten.

‘Voeding en gezondheid’ is een 2de pijler waarin verschillende projecten voorgesteld worden. In het kielzog van Stevia zijn bedrijven bijvoorbeeld op zoek naar andere natuurlijke zoetstoffen. Een ander topic dat voedingsbedrijven nauw aan het hart ligt is het ontwikkelen van producten met gezondere vetten. Met onderzoekers wordt ook gezocht naar betere en smakelijke glutenvrije producten.

De producten van de Belgische voedingsindustrie hebben in het buitenland een sterke reputatie op het vlak van kwaliteit. Flanders’ FOOD blijft daarom inzetten op projecten die hierop inspelen zoals bijvoorbeeld nieuwe technieken voor kwaliteitscontrole, slimme selectie van stabilisatoren en emulgatoren, innovatieve reinigings- en desinfectiemethodes,… 

Waarom nemen bedrijven deel aan Flanders’ FOOD projecten?

Bedrijven die rond een bepaald topic kennis wil opdoen of het ruimer geheel willen zien, maken een goede keuze met hun deelname aan Flanders’ FOOD projecten. Deze projecten zijn gericht op het verwerven, bundelen en vertalen van kennis voor bedrijven. Voor Flanders’ FOOD ligt de focus duidelijk op valorisatie en de concrete toepasbaarheid van de bekomen resultaten. Het ultieme doel is om bedrijven te helpen innoveren en tot nieuwe business te komen.

Daarnaast komen de bedrijven op onze Research Day in contact met onderzoekers en hun expertise en krijgen ze een beter beeld van de noden en vragen van andere bedrijven uit de sector. 

Van aardappel tot zuivel

De nieuwe projectvoorstellen zijn interessant voor een brede waaier van bedrijven: van aardappelverwerkende bedrijven, over bakkerijen, maar ook brouwerijen, producenten van kant-en-klaar maaltijden, vleesverwerkende bedrijven, zuivelbedrijven vinden vast hun gading in de voorliggende onderwerpen. Ook andere organisaties binnen de voedselketen komen aan bod zoals bijvoorbeeld landbouw, veevoeding, ingrediëntenleveranciers, technologie,...

Meer informatie over de inhoud van de verschillende projecten is publiek te raadplegen via http://2014.flandersfoodprojecten.com. Aan de hand van dezelfde link kunnen bedrijven gratis inschrijven voor de Flanders’ FOOD Research Day die doorgaat op 13 maart in de Food Pilot te Melle. Op één dag worden 30 projecten voorgesteld en krijgen de bedrijven de gelegenheid om inhoudelijk feedback te geven aan de onderzoekers.

Wie is Flanders’ FOOD?

Flanders’ FOOD is het innovatieplatform van de agro-foodindustrie dat overheidssubsidies efficiënt inzet om deze bedrijven een competitieve voorsprong te geven. Wij doen dit via projecten, het oplossen van wetenschappelijke en technologische uitdagingen, opleidingen en netwerking. 294 bedrijven en 30 onderzoeksgroepen zijn vandaag lid van Flanders’ FOOD.