5 Miljoen euro steun voor innovatieve agro-food bedrijven

De Vlaamse regering heeft, op initiatief van viceminister-president Ingrid Lieten, de goedkeuring gegeven aan de financiële ondersteuning van Flanders’ FOOD 3.0. Flanders’ FOOD ondersteunt en faciliteert de uitbouw van een competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie in Vlaanderen. Een nieuwe focus ligt op de maatschappelijke uitdagingen zoals voedselverlies, voeding voor doelgroepen,...

Flanders’ FOOD ging in 2005 van start. Op basis van de goede werking van de eerste en de tweede periode en de grote ondersteuning van Vlaamse voedingsbedrijven, werd Flanders’ FOOD 3.0 goedgekeurd. Dankzij deze goedkeuring kan Flanders’ FOOD zijn activiteiten voortzetten.

Gedurende de voorbije jaren was het hoofddoel van Flanders’ FOOD het versterken van de (wetenschappelijk en technologische) kennis bij bedrijven. In deze nieuwe periode (2014-2017) blijft Flanders’ FOOD deze overheidssubsidies inzetten voor innovatieve toepassingsgerichte samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en wetenschappers, opleidingen, studiedagen en netwerking. Via het netwerk in binnen- en buitenland brengt Flanders’ FOOD bedrijven in contact met onderzoekers en andere bedrijven die een antwoord kunnen bieden op hun wetenschappelijk-technologische en andere innovatievragen. Op deze manier wil Flanders’ FOOD bedrijven snel en efficiënt helpen innoveren.

Vandaag zijn 294 bedrijven en 30 kennisinstellingen lid van Flanders’ FOOD. Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd binnen Flanders’ FOOD: producenten van vlees en vleeswaren, producenten van deegsystemen en zoetwarenproducten, zuivelbedrijven, drankenproducenten, bedrijven die sauzen, soepen en bereide maaltijden maken, technologiesector, enz.

Samenwerkingsprojecten

De Vlaamse regering stelt een budget van 5 miljoen euro ter beschikking voor de projectwerking van de komende twee jaar.

Minister van Innovatie Ingrid Lieten: “Voeding is een zeer belangrijke sector in Vlaanderen. Bovendien belangt het ons allen aan dat de industrie samen met onze wetenschappers voor meer transparantie en kwaliteit in voeding zorgen. Flanders’ FOOD maakt dit mee mogelijk. Ook de maatschappelijke impact is zeer groot. Flanders’ FOOD stapt mee in de aanpak van voedselverliezen zowel bij de bron, bij de productie van voedingswaren, als bij de consument, door te werken aan een verbeterde houdbaarheid van voedingswaren. “

Deze vraaggedreven, toepassingsgerichte onderzoeksprojecten vloeien voort uit een regelmatige inventarisatie van de noden en opportuniteiten binnen de agro-food bedrijven. Aan deze projecten, waarin voedingsbedrijven en wetenschappers van Vlaamse onderzoeksinstellingen samenwerken, namen in totaal 207 unieke bedrijven deel. Dit heeft dan ook indirect geleid tot tal van nieuwe innovatieve producten (roomijs en chocolade met stevia, eieren aangereikt met omega 3 vetzuren via een met algen aangereikte dierenvoeding, producten met verlaagd vet-, suiker- en zoutgehalte,…) die de consument op vandaag in de winkel kan kopen.

Voorafgaand aan de opstart van deze vraaggedreven samenwerkingsprojecten wordt een helder programma gedefinieerd. Hierin vormen de noden van de industrie en andere stakeholders de basis voor de richting van het programma. Voor deze nieuwe periode is de strategische onderzoeks- en innovatie agenda toegespitst op kwaliteit, evenwichtige voeding en duurzaamheid. Vanaf 2014 starten onder andere 9 nieuwe projecten op die kaderen in bovenvermelde prioriteiten zoals een haalbaarheidsstudie rond specifieke voeding voor senioren en een project waarin gezocht zal worden naar duurzame alternatieven voor palmolie. Bij enkele onderzoeksprojecten is de primaire sector betrokken, zoals bijvoorbeeld leghennenbedrijven in een project waar onderzoek gedaan wordt naar het aanrijken van eieren met omega 3 vetzuren.

Ketenoverschrijdend en platformwerking

Daarnaast wil Flanders’ FOOD ook inzetten op vernieuwing. Daar waar Flanders’ FOOD zich in het verleden hoofdzakelijk richtte op de voedingsbedrijven, richt Flanders’ FOOD zich nu op de voedingsketen, met andere woorden op de agrofood industrie. Flanders’ FOOD zal sectoroverschrijdende samenwerking faciliteren onder meer via platformen, die inhoudelijk gestuurd worden door bedrijven uit de voedselketen. Doel is om in te spelen op nieuwe maatschappelijke noden en uitdagingen waaronder het reduceren van voedselverliezen doorheen de hele keten, en via innovatieve arbeidsorganisatie de jobperspectieven binnen de sector te verbeteren.

De scope wordt uitgebreid, en duurzaamheid zal een prominente plaats innemen in de onderzoeksagenda. Naast de aanpak van voedselverlies, zal er ook meer aandacht gaan naar duurzame grondstoffen en processen en valorisatie van nevenstromen.

Wie is Flanders’ FOOD?

Flanders’ FOOD vzw is een innovatieplatform dat overheidssubsidies efficiënt inzet om voedingsbedrijven een competitieve voorsprong te geven. Flanders’ FOOD doet dit via onderzoeksprojecten, het oplossen van problemen van wetenschappelijke en technologische aard, opleidingen en netwerking. 294 bedrijven en 30 onderzoeksgroepen zijn vandaag lid van Flanders’ FOOD.