Aanmeldingsplicht O&O-projecten en -programma’s ingevoerd

Als stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek in België hoeven werkgevers 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing (BV) op de bezoldiging van hun werknemers die tewerkgesteld zijn in wetenschappelijk onderzoek niet door te storten aan de fiscus. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dienen bedrijven vanaf 1 januari wel hun nieuwe onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's aan te melden bij de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO). De FOD Financiën heeft onlangs een overzicht gemaakt van 10 middelen om de belastingdruk voor een innoverende onderneming te verminderen. Hierin wordt overigens nog gesproken over 75% vrijstelling voor de doorstorting van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Dat percentage gold tot 1 juli 2013.

Nieuwsbericht VOKA

Website BELSPO