3 miljoen euro voor ontwikkeling van ‘Roadmaps voor economische uitdagingen'

Het Agentschap Ondernemen heeft, in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid, op 30 oktober 2013 een nieuwe projectoproep ‘Roadmaps voor economische uitdagingen’ gelanceerd. De Vlaamse overheid zal projecten steunen die het vermarktingspotentieel van een industriële vernieuwing onderzoeken en vastleggen in een roadmap. Een dergelijke roadmap vormt de sleutel tot succesvolle commerciële vermarkting met internationaal perspectief.

Voor wie?

Deze open oproep richt zich tot consortia van bedrijven, ondersteund door kenniscentra, sectorfederaties, bedrijfsgroeperingen, … Het consortium zal minstens drie bedrijven bevatten, waaronder één trekkend bedrijf, dat het projectvoorstel indient. Het is sterk aanbevolen een lead-customer te betrekken in het project.

Geïnteresseerde partijen wordt aangeraden eerst een beknopte projectbeschrijving in te dienen. Dit laat toe om, in overleg met het Agentschap Ondernemen, na te gaan of het projectvoorstel kan passen binnen het kader van de oproep.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2014.

Meer informatie en documenten?

Surf naar www.agentschapondernemen.be/nib-roadmap of

mail naar nib@agentschapondernemen.be

Doe mee en werk samen aan de toekomst van onze industrie!