De Food Pilot staat ten dienste van de voedingsindustrie en de ganse voedselketen

De Food Pilot, gehuisvest op de terreinen van ILVO T&V te Melle, is een semi-industriele pilootfabriek die de innovatie in de Vlaamse Agro-Food industrie moet ondersteunen en versnellen.

De combinatie van de aanwezige pilootinfrastructuur, multidisciplinaire (analyse)laboratoria, wetenschappelijke expertise en een pragmatische aanpak is een buitenkans voor bedrijven.

Industriële agro-food bedrijven staan voortdurend oog in oog met vragen over de uitbreiding van het productengamma, productherformulering, de verbetering van de kwaliteit van het bestaande product, het gebruik van nieuwe grondstoffen, ingrediënten en hulpstoffen, de rationalisering van het productieapparaat, energetische en milieuvriendelijke productieprocessen en de implementatie van nieuwe processen. Pilootproeven zijn hierbij de essentiële schakel tussen een idee (al dan niet uitgetest in een labo) en de ontwikkeling op industriële schaal.De Food Pilot biedt de mogelijkheid om nieuwe concepten te testen in de praktijk of nieuwe producten voor te bereiden alvorens op industriële schaal te produceren.

De Food Pilot beschikt over verschillende piloottoestellen voor de sectoren “zuivel, zuiveldesserten en chocolade”, “aardappelen, groenten en fruit”, “vlees, vis en bereide maaltijden”, “sausen en soepen”, “snacks en dierenvoeders” (zie ook www.foodpilot.be ).  Deze toestellen zijn flexibel inzetbaar. Op deze manier is het mogelijk om de apparatuur individueel te gebruiken of om een industriële productielijn na te bootsen en zo testen uit te voeren onder semi-industriële omstandigheden. In de Food Pilot is eveneens een ruimte voorzien waar aanbieders van technologie hun nieuwe toestellen kunnen demonstreren.

De Food Pilot zelf is uitgerust met een intern controlelabo en kan ook een beroep doen op multidisciplinaire onderzoekslaboratoria van ILVO-T&V met gespecialiseerde apparatuur voor specifieke analyses en op de aanwezige wetenschappelijke kennis om problemen te bestuderen. Daarom is de Food Pilot een unieke locatie voor bedrijven om pilootproeven uit te voeren.

Deze pilootfabriek richt zich in de eerste plaats op bedrijven uit de agro-foodindustrie, maar ook op stakeholders (zoals toeleveringsbedrijven, groothandel, distributie en consumentenorganisaties). De volgende spelers op de markt van de agro-food kunnen een beroep doen op de Food Pilot:

 • Voedingsproducenten
 • Technologieaanbieders
 • Leveranciers van grondstoffen en ingrediënten
 • Distributie, groothandel en detailhandel  
 • Dierenvoeders producenten
 • Consumentenorganisaties
 • Universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen
 • Opleidingscentra

Deze kunnen een beroep doen op de pilootinfrastructuur voor:

 • kleinschalige proefopzetten onder industriële omstandigheden
 • validatie en opschaling van labo-bereidingen
 • productoptimalisatie (kwaliteitsverbetering en rendabiliteitstudies)
 • uittesten van nieuwe grondstoffen en ingredienten
 • haalbaarheidsstudies
 • bereiding van test- en consumentenstalen

De Food Pilot is een initiatief van Flanders’ FOOD,  in samenwerking met het ILVO – afdeling Technologie&Voeding en ondersteund door het IWT.

Voor een bezoek of een vraag, neem contact op met:

Katleen Coudijzer: 09/2723019 of  0499/865188

Katleen.coudijzer@ilvo.vlaanderen.be

Of

Geert Van Royen:  09/2723045

Geert.vanroyen@ilvo.vlaanderen.be