Jouw bedrijf als lid in de kijker?

kleine mensjes met verrekijker

Flanders’ FOOD is een ledenorganisatie en heeft zijn bestaansredenen door leden. Met een artikel ‘Lid in de kijker’ geeft Flanders’ FOOD leden de kans om hun kennis, activiteiten en expertise te duiden naar andere bedrijven, kennispartners en andere organisaties in het ecosysteem van Flanders’ FOOD. Samenwerking is immers één van de kernwaarden van Flanders’ FOOD naast innovatie en strategie. 

Aanbod 

Flanders’ FOOD biedt leden bedrijven tegen betaling de mogelijkheid om een nieuwsartikel te publiceren op de website van Flanders’ FOOD: Nieuws - Flanders' FOOD (flandersfood.com). Het artikel blijft gedurende 2 jaar gepubliceerd op de website flandersfood.com en het wordt actief verspreid in de nieuwsbrief RADAR news onder de rubriek ‘lid in de kijker’, naar 1300+ professionele mailadressen. De korte inhoud met de samenvatting wordt verspreid via het LinkedIn-kanaal van Flanders’ FOOD (@flandersfood) met vermelding van de bedrijfsnaam (@mention) in de post. @flandersfood heeft meer dan 5000 volgers op Linked-In. 

Richtlijnen artikel ‘Lid in de kijker’ 

Het artikel richt zich naar voedingsbedrijven en bestaat uit maximum 400 woorden. Het artikel bestaat uit een titel van maximum 12 woorden, een korte inhoud met een samenvatting van het artikel in ongeveer 40 woorden en een hoofdtekst met de effectieve inhoud. De inhoud van de hoofdtekst is een beschrijving van de unieke kennis, activiteiten en ervaring van het bedrijf, bij voorkeur met zoveel mogelijk toelichting van recente of lopende innovaties. Waar mogelijk geeft het bedrijf toelichting bij de toekomstvisie en de strategie van het bedrijf en de samenwerkingen in het agrovoedingsnetwerk. 

Contact

Bjorn Samson
communication manager