Puratos zet belangrijke stappen richting circulaire verpakking dankzij het TRUCE-project

Recyclage van verpakkingen

Innovatieve spelers uit de verpakkingswaardeketen bundelden in het TRUCE-project hun krachten om nieuwe en meer duurzame bouwstenen te ontwikkelen voor functionele en flexibele verpakkingen. Dankzij de ontwikkeling van een nieuw protocol om de recycleerbaarheid en end-of-life van voedselverpakkingen te beoordelen, zetten de projectpartners een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie.

In januari 2021 lanceerden de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti en Flanders’ FOOD het coöperatief interclusterproject TRUCE (“True Recycling Upscaling of Flexible Packaging in the Plastic Circular Economy”). Dit O&O-bedrijfsproject, waarbij meerdere bedrijven uit verschillende sectoren samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken, had een looptijd van 33 maanden en werd gefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en had een totaalbudget van 2,15 miljoen euro. Het voedingsbedrijf Puratos ging in zee met innovatieve spelers uit de verpakkingswaardeketen, met name Amcor, Borealis, Bostik en Eastman/Synthomer en met Universiteit Gent (Dpt. Green Chemistry and Technology) als kennispartner.

Functionele en flexibele verpakkingsoplossingen

Het doel van het TRUCE-project was allereerst om nieuwe bouwstenen te ontwikkelen voor functionele, flexibele verpakkingsoplossingen, die kunnen gecombineerd worden tot volledig recycleerbare monopolyethyleen (PE)-structuren (> 95% PE). De verschillende projectpartners maakten gebruik van hun eigen specifiek expertisegebied:

  • Amcor focuste op de extrusie, laminatie en bedrukbaarheid van de nieuw ontwikkelde verpakkingslagen
  • Borealis op de ontwikkeling van aangepaste PE-kwaliteiten
  • Synthomer op de doorontwikkeling van specifieke additieven ter vervulling van diverse functionaliteiten van deze PE-lagen
  • Bostik op laminatie-adhesieven voor hoogwaardige recycleerbaarheid
  • Universiteit Gent op recycleerbaarheidstesten, ontwikkeling van voorspellende modellen en een recyclageprotocol en op levenscyclusanalyse (LCA).
  • Puratos onderzocht tijdens het project de verwerkbaarheid van de nieuw ontwikkelde materialen op industriële verpakkingslijnen, meer bepaald ‘vertical form fill seal’ lijnen in relatie tot de technische en barrièrefunctionaliteit van de nieuwe materialen ter bescherming van hun bakkerij-, patisserie-, en chocoladeproducten. 

Door de unieke expertise van de verschillende partners samen te brengen resulteerde het project voor Puratos in innovatieve en unieke inzichten in de mogelijkheid om recycleerbare verpakkingsstructuren in te zetten voor specifieke hoog-barrièretoepassingen. Bovendien laat het recycleerbaarheidsprotocol toe om de verbeterde recycleerbaarheid van de nieuwe ontwikkelde structuren te analyseren in state-of-the-art recyclingfaciliteiten en om marktimplementatie van recycleerbare structuren te versnellen.

Het TRUCE-project toont aan dat samenwerking tussen industriële partners doorheen de hele waardeketen toelaat om belangrijke stappen te zetten richting een circulaire economie. Nieuw ontwikkelde structuren werden op industriële schaal getest. Meteen werd ook de functionaliteit van de verpakking in kaart gebracht met het oog op de houdbaarheid van het verpakte product. 

Levenscyclusanalyse monomaterialen

Tevens werd een LCA uitgevoerd om de milieu-impact van de nieuw ontwikkelde monomaterialen te meten tegenover de conventionele, niet-recycleerbare foliesamenstellingen. Een belangrijke bevinding daarbij is dat het gebruik van PE-structuren ter vervanging van andere klassieke functionele bouwstenen zoals polyamide (PA) en polyethyleentereftalaat (PET) al resulteert in een potentiële vermindering van de milieubelasting (ongeveer 25% reductie voor het CO2-equivalent), ongeacht of het materiaal wordt gerecycleerd of niet. Bovendien kan deze aanpassing een bijkomend voordeel opleveren voor de verwerking aan het einde van de levenscyclus (end-of-life), omdat in de bestudeerde cases mechanische recycling van mono-PE-folies duurzamer is voor het milieu dan verbranding met energieterugwinning voor conventionele folies. De projectpartners namen een belangrijke horde en staan nu veel dichter bij een recycleerbare, flexibele hoog-barrièreverpakking.

Eens te meer konden met de ondersteuning van de speerpuntclusters Catalisti en Flanders’ FOOD en met de financiële steun van VLAIO de krachten van innovatieve spelers uit de verpakkingswaardeketen gebundeld worden om duurzame innovatie te bewerkstelligen!
 

partners TRUCE project

Ook interessant!