Fan van de voedselverliesscan?

Reststromen

Vlaanderen heeft de doelstelling om tegen 2025 voedselverliezen terug te dringen met 30 procent. Maar hoe spelen we dit klaar? Een tool die toelaat om de reststromen in jouw voedingsbedrijf in kaart te brengen en de grootste verliesposten te identificeren, kan hierbij helpen. Maar hiervoor hebben we jouw hulp nodig.

Flanders’ FOOD zoekt voedingsverwerkende bedrijven die kosten willen omzetten in baten. In een onderzoek van Champions 12.3 (World Resources Institute) met 1.200 bedrijfssites over 17 landen, zagen bedrijven in mum van tijd hun investeringen om voedselresten te voorkomen, terugverdiend. Om acties te kunnen ondernemen is inzicht in het proces essentieel. Want ook hier geld: meten = weten. In het project van de Voedselverliesscan werken we naar een methode en dienstverlening om voedselverliezen/-afval te meten in voedingsverwerkende bedrijven om zo bedrijven tot actie aan te zetten en zichzelf te verbeteren. Deze tool zal u helpen om uw reststromen in kaart te brengen volgens eigen definities en scope. Omdat de tool voor jou bedoeld is, willen we met jou in interactie gaan om hem op jouw noden en vragen af te stemmen. 

Dus:

  • Heb je moeite met het identificeren en lokaliseren van voedselverliezen, nevenstromen, of voedselafval in jouw bedrijf?
  • Zoek je naar manieren om je reststromen te valoriseren?
  • Wil je inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerken aan de doelstelling van Vlaanderen om voedselverliezen met 30% te reduceren tegen 2025 tov 2015?
  • Of zoek je naar een duidelijk, intern communicatiemiddel omtrent voedselverliezen?

Contacteer dan zeker Marie Demarcke en Magalie Van Gorp. Zo komen we samen tot een tool die in een later stadium van het project gratis getest kan worden op jouw bedrijf.