2022: Het jaar van vernieuwing

FF team 2021

Nieuwjaarsboodschap van Algemeen Directeur Inge Arents

Beste leden en partners van Flanders’ FOOD,

We waren het er allemaal over eens begin vorig jaar. 2020 was een jaar om nooit te vergeten door de grote impact van het coronavirus. Maar, ik weet niet of we toen al ten volle beseften hoe lastig 2021 zou worden. Om nog maar te zwijgen over de start van 2022 met omikron, nee: deltakron... . Hoe gek verzinnen ze het? Een Flanders’ FOOD innovatiemanager die een acroniem zoekt voor een project mag er straks een voorbeeld aan nemen.

Waar we in 2021 allemaal onze rug rechtten en dachten: 'we gaan dat varkentje hier eens wassen', begint de vermoeidheid over alle regels en beperkingen steeds zwaarder door te wegen. Ik mag hopen, samen met jullie, dat het einde van de tunnel toch in zicht is… .Moge de zomer ons vrijheid en vleugels geven en moge onze veerkracht groot genoeg blijven om het vol te houden.   

Het voorbije jaar was voor Flanders’ FOOD ook een jaar van veranderingen. Een drietal sterke dames verlieten het team om hun vleugels uit te slaan naar nieuwe horizonten. Jessica, mijn management assistant, maar ook de office manager in dienst voor het volledige team, besliste om de stap te zetten naar een kleinere, groeiende kmo dichter bij huis om terug een nieuw groeiverhaal te starten, maar ook om er meer te zijn voor haar gezin. Veerle en Charlotte beslisten om samen de grote stap te zetten en voluit te gaan voor hun eigen bedrijf Alice down the rabbit hole. Nu al een goede kennispartner als het gaat over co-creatie met consumenten in de fase van het productontwikkelingsproces.

Ik ga ze alle drie heel erg missen omdat ze veel meer waren dan goede collega’s. Ze gaven Flanders’ FOOD een hart, een hoofd en een gezicht en waren alle drie belangrijke ‘rechterhanden’ voor mij. Ik wens hun veel geluk en we hebben hen ‘met manieren’ uitgezwaaid.

Maar niet getreurd. Het team van Flanders’ FOOD is ‘resilient & sustainable’. Alle collega’s werden gevraagd om na te denken over hun rol binnen het team en ze kregen de kans om hun ambities te uiten om deeltaken van Charlotte of Veerle op te nemen. Terzelfdertijd kwam er een vacature voor een nieuwe management assistant en office manager en werd er gezocht naar een nieuw profiel voor de financiële opvolging.

We starten 2022 vol goede moed met een vernieuwde organisatie. Eva zal als office manager samen met Bjorn als communication manager en Dieter, Nickolas en een team van 3 jobstudentes, de back-office van Flanders’ FOOD organiseren. Evelien, als finance consultant, zorgt voor de financiële rapporteringen en zal de processen documenteren in afwachting van een finale aanwerving.

Timothy en Ellen coördineren als research managers de projectgeneratie en projectuitvoering samen met de program managers, de roadmap owners en de innovation managers. Zij zullen meer en meer op de voorgrond treden in die rol, zodat ik me kan concentreren op het algemeen beheer van Flanders’ FOOD en de verdere uitrol van de Europese (en pan-Europese) samenwerkingen.

Bart blijft pilootinfrastructuur via aanbestedingen aankopen en zal de uitbating met collega’s uit de kennisinstellingen vormgeven. Dit jaar kijken we uit naar de opening van de Bakery Pilot (VUB) en de Belgian Fries Pilot (VEG-i-TEC) en we starten, terug dankzij EFRO, met de opbouw van een ‘mini-pilot’ in de Food Pilot. Samen met ILVO gaan we investeren in een piloot met kleinere apparatuur voor testen met ingrediënten die nog niet beschikbaar zijn in grote hoeveelheden (new & shifting resources). Starters kunnen hiermee ook aan de slag.

Daarnaast worden de diensten van Flanders’ FOOD meer uitgekristalliseerd, met als nieuwtje onze diensten voor starters. Emma is deze samen met mij aan het ontwerpen. In onze eerste Radar XL zul je hier meer over lezen.

Marie zal als community manager een strategie ontwikkelen om onze leden nog meer tot dienst te zijn. Verder in dit nummer kun je hier al wat meer over vernemen.

Margaux neemt de coördinatie van Charlotte over als knowhow & inspiration manager. We zetten in 2022 in op het tonen van mooie innovaties van onze bedrijven. In dit nummer kom je al wat meer te weten over de projectresultaten van Fun4Bio en in het voorjaar start een reeks op Kanaal Z. In de reeks ‘Z-Food’ zullen 12 weken lang mooie projectresultaten de revue passeren, verteld door de betrokken onderzoekers uit bedrijven en kennisinstellingen. We kunnen trots zijn op deze projectresultaten.

En, ik hoop dat ze heel inspirerend zijn voor jullie. We krijgen terug toegang tot geoormerkt projectbudget bij VLAIO, dus kom maar af met jullie goede ideeën. Als ze daar geen plaats vinden, dan bekijken we wat Europese programma’s ons kunnen bieden: de Interreg oproepen gaan open, Horizon Europe lanceert calls…

We mogen ook met trots aankondigen dat minister Crevits ons haar vertrouwen heeft gegeven. Via extra middelen van VLAIO zal Flanders’ FOOD instaan voor de coördinatie van projectgeneratie en het opbouwen van communities rond haar beleidsthema’s, die ook de onze zijn: voeding voor iedereen, duurzaam geproduceerd, nutritioneel en voedzaam en met respect voor lokale ketens.

Hiermee ontpoppen we ons tot een echte speerpuntcluster, ten dienste van de bedrijven, de onderzoeksinstellingen en het beleid.

Samengevat: we gaan er een lap op geven.

Ik wens jullie allemaal een heel gezond, gelukkig en mooi 2022. Voor jezelf en je dierbaren. En 2022 wordt het jaar van iedereen die wil samenwerken. Een jaar met zoveel keer het cijfer 2? Dan kan het bijna niet anders: samen groeien we sterker!

Inge Arents - Managing director