Een wonderlijke schimmel, een circulair verhaal uit de agrovoedingsindustrie

fun4bio_succesverhaal

Eind vorig jaar rondden we samen met Citrique Belge, Nutrition Sciences, Globachem en KU Leuven het Fun4Bio project af. De partners stellen zelf de veelbelovende resultaten aan u voor in een tof filmpje. Benieuwd wat de schimmel nog meer kan dan enkel het produceren van citroenzuur?

Waarom nu dit ICON-project? Wel het valoriseren van laagwaardige nevenstromen door ze te hergebruiken als nieuwe grondstof binnen de agrovoedingsindustrie is een doel dat vele bedrijven nastreven. Bij Citrique Belge vatten ze de koe bij de hoorns en startten samen met verschillende partners een ICON-project om dit te onderzoeken. Citrique Belge gebruikt een schimmel voor de productie van citroenzuur. Na verloop van tijd verliest het mycelium zijn citroenzuur-producerende capaciteit en wordt het een laagwaardige nevenstroom. Door in dit project dit mycelium grondig te bestuderen, te fractioneren en de structuur van de aanwezige componenten te karakteriseren, werden de mogelijkheden tot valoriseren van deze stroom bestudeerd. Door de basiskennis gegenereerd door de onderzoekspartner te combineren met de praktijkkennis vanuit verschillende toepassingsdomeinen werd efficiënt aangetoond dat dit mycelium heel wat meer in zijn mars heeft dan enkel citroenzuur produceren.

Wat hebben we geleerd?

Onder het motto: “Beelden zeggen meer dan 1000 woorden” vertellen de projectpartners je graag zelf wat ze in dit project gedaan hebben in een korte video met de uitleg over de inhoud van het project.

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Wat hebben we eraan gehad?

De verschillende partners vertellen ook in een korte video waarin ze zelf de meerwaarde van dit ICON-project zien. Eerst komen de drie bedrijfspartners aan het woord.

Citrique Belge:

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Nutrition Sciences:

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Globachem:

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Ook de kennispartner KU Leuven ziet een meerwaarde in de samenwerking met verschillende bedrijven in dit type project:

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Flanders’ FOOD was in dit project verantwoordelijk voor de coördinatie en de kennisverspreiding:

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Laat deze video’s een inspiratie zijn rond het onderwerp, rond de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en rond de opzet van een project. De deur van Flanders’ FOOD staat altijd open om met jou mee na te denken en jouw idee mee uit te bouwen tot een project.

Projectpartners

Citrique Belge
Nutrition Scienses
Globachem
KU Leuven
Flanders' FOOD logo