Food Inno­va­tion Park: nieuw weten­schapspark in Roe­se­lare zorgt voor miss­ing link tussen voed­ings- en gezondheidssector

Opening FIP

POM West-Vlaanderen, VIVES en Flanders’ FOOD openden op woensdag 1 maart officieel het eerste gebouw van het nieuwe wetenschapspark in Roeselare. Focus van Food Innovation park is het stimuleren van innovatie met een link tussen voeding en gezondheid. Op termijn komt er naast de R&D-pijler ook een incubatiewerking en huisvesting voor bedrijven.

“We stellen vast dat er een groeiende vraag is naar voeding op maat, onder meer door de vergrijzing. Lekkere en aangepaste voeding is essentieel in iedere levensfase”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Om die kwaliteitsvolle en betaalbare producten te ontwikkelen, is samenwerking tussen de voedings-, zorg- en gezondheidssector essentieel. Onderzoek rond deze thematiek is vaak nog versnipperd. Met Food Innovation Park maken we de brug tussen deze sectoren en brengen we hun expertise samen. We richten het gebouw in als open innovatie-infrastructuur. Het onderzoek gebeurt onder deskundige leiding van VIVES. De aanwezige testapparatuur staat ter beschikking van alle bedrijven, kennisinstellingen en zorg- en gezondheidsactoren.”

1000 m² onderzoeksruimte

Het onderzoeksgebouw telt twee bouwlagen en bestrijkt een totale oppervlakte van ongeveer 1000 m² aan onderzoeksruimte. FR&D Hall (Food research and development hall) bestaat momenteel uit een hypermoderne keuken en een industriële microgolfoven. Deze testinfrastructuur richt zich op het bereiden, koelen, bewaren en heropwarmen van maaltijden en maaltijdcomponenten, onder andere in zorgkeukens. “We gaan bijvoorbeeld na wat de impact van verschillende bereidingswijzen van broccoli is op de kleur, textuur en voedingswaarde”, legt Jean de Bethune uit.

Nieuwe microgolftechnologie

Speciale aandacht is er voor nieuwe toepassingen van microgolftechnologie. “Deze wonnen de voorbije jaren enorm aan belang. Samen met VIVES gebruiken we de MicroWave Pilot in Food Innovation Park voor academisch onderzoek en testen van nieuwe microgolftechnologieën”, vertelt Jan Vander Stichele, voorzitter van Flanders’ FOOD. “Bedrijven en instellingen kunnen ter plaatse samen met onderzoekers onder meer pasteuriseren, voorgaren, voorbakken en regenereren. Ook onderzoek naar voedselveiligheid behoort tot de mogelijkheden. Bedrijven krijgen hier de kans om op kleine schaal innovatie uit te testen en worden hierbij begeleid door experten. Bedoeling is om in de toekomst FR&D Hall verder uit te bouwen met nieuwe testapparatuur op maat van voedingsbedrijven, cateraars, zorgactoren ….”

Microwave Pilot

De nieuwe MicroWave Pilot in de FR&D Hall 

Labo’s voeding en gezondheid

Ook gloednieuwe labo’s van VIVES vinden onderdak in dit gebouw. “We beschikken over een smaaklabo, acht smaakhokjes voor smaakpanels, een nutritioneel en een microbieel labo. Bedrijven en andere kennispartners kunnen hier terecht voor allerhande analyses gericht op fysicochemische kenmerken, houdbaarheid en ziekteverwekkers in voeding, alsook analyse van de voedingswaarde”, aldus Joris Hindryckx, algemeen directeur van VIVES. “Daarnaast is er ook een fitnessruimte met consultatieruimtes gericht op onderzoek naar onder andere de rol van voeding op lichaamssamenstelling en gezondheidsparameters.”

De opening van het eerste gebouw van Food Innovation Park is nog maar het begin. De komende jaren zal POM West-Vlaanderen samen met heel wat partners het wetenschapspark rond voeding en gezondheid verder uitbouwen. De ambitie is om onderzoeks- en innovatiegerichte activiteiten op internationaal niveau uit te bouwen. Ook de werking van Fabrieken voor de Toekomst Voeding van POM West-Vlaanderen verhuist vanuit Huis van de Voeding naar Food Innovation Park.

De realisatie van het eerste onderzoeksgebouw van Food Innovation Park vloeit voort uit het project ‘PROOF’, ingediend binnen het Interreg Vlaanderen-Nederlandprogramma. Projectleider POM West-Vlaanderen werkt samen met TUA West, Katholieke Hogeschool VIVES Zuid vzw, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Brightland Campus Greenport en Universiteit Maastricht om dit project te realiseren. De kosten van het onderzoeksgebouw zijn geraamd op €2.235.830, excl. ereloon architect en excl. BTW, waarvan: €1.388.595 via het Interreg Vlaanderen-Nederland project PROOF.

Het Europese EFRO-project MicroWave Pilot is een investering van € 156.000. Europese steun bedroeg € 62.400, €31.200 kwam vanuit het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen en West-Vlaanderen droeg € 23.400 euro bij. Er was ook cofinanciering van vzw Vlaams Huis van de Voeding en Vlaamse bedrijven (Dekeyzer-Ossaer, Spiessens, MEAM en Ruddersstove).