Kwaliteitscontrole door NIR spectroscopie: Meer meten = meer weten!

Eerst wat cijfers. Uit data blijkt dat het aantal kwaliteits- en fraude-incidenten in de voedingsmiddelenindustrie enorm is. En dan hebben we het enkel over de gemelde incidenten, die vaak slechts het topje van de ijsberg zijn.

Onderstaande figuur laat zien dat het aantal gemelde incidenten in het EU RASFF-portaal elk jaar toeneemt en intussen meer dan 2000 incidenten / jaar bereikt!

Artikel figuur NIR

De gemelde gebeurtenissen zijn bvb te wijten aan verkeerde etikettering, administratieve tekortkomingen of gebaseerd op laboratoriumanalyse van voedselmonsters. Dat dit slechts het topje van de ijsberg moet zijn, blijkt omdat er slechts beperkte monsters worden gemeten. Het aantal metingen bij receptionering van voedingsmiddelen zoals vlees, vis, oliën,… is zeer beperkt in vergelijking met de hoeveelheid van die producten er wordt verwerkt. Al te vaak wordt ervan uitgegaan dat alles in orde is omdat het papierwerk dat bij het product hoort in orde is. 

Als stakeholder in de voedingsketen wil u echter de kwaliteit, veiligheid en authenticiteit van uw producten waarborgen.

Chemische analyses zijn echter erg duur en nemen veel tijd in beslag wanneer ze op grote schaal worden ingezet. Vaak is er niet de tijd om op laboresultaten te wachten. Om op die nood in te spelen, heeft Xpectrum zelf een spectrometer ontwikkeld die in geen tijd kwalitatieve modellen ter beschikking stelt.

Deze door Xpectrum ontwikkelde hands-on technologie is zeer gebruiksvriendelijk en uitermate geschikt voor uw operatoren bij de receptie, in magazijnen of in productie 

Onze modellen worden nauwkeurig ontwikkeld dankzij machine learning en AI. De modellen zijn bereikbaar via de cloud, waardoor ze steeds beschikbaar zijn en de operator na een scan onmiddellijk een resultaat mag verwachten. De snelheid tov een chemische analyse is ongezien! 

Het feit dat de stalen geen behandeling nodig hebben is ook interessant. Ze kunnen als het ware niet-destructief worden gemeten 

De oplossing an sich is ook zeer schaalbaar: meer meten kost u niets meer! Hoe meer u scant, hoe meer u weet, en dat allemaal aan dezelfde kost! 

Casus

Een POC van 6 maanden bij een retailer heeft het concurrentievoordeel van NIR-spectroscopie duidelijk aangetoond.

Tijdens deze POC werden 1600 stalen gemeten met onze spectrometer. Dat is een vertweehonderdvoudiging ten opzichte van wat men vroeger naar een labo stuurde. Ons model haalde er 20 verdachte stalen uit, die ter analyse naar een labo werden gestuurd. Méér dan van 85% van die verdachte stalen werd bevestigd door het labo!

In plaats van random stalen te sturen, vertelt ons systeem gericht welke er naar het labo gestuurd dienen te worden. Het verschil in analysekosten werd geschat op €30.000 euro indien al deze stalen door een labo onderzocht moesten worden.