ColRobFood. Verleden, Heden en Toekomst

productie fruit robot

Aan alle mooie liedjes komt een einde, ook aan het project ColRobFood dat na 2 jaar afloopt. Als kers op de taart organiseren we op 24 november een slotevent, in samenwerking met het project SensInFood, waar je alles te weten komt over cobots en het integreren van sensoren. Wat hebben we geleerd uit dit project en hoe wordt het toegepast?

ColRobFood is in het leven geroepen om producerende bedrijven uit de voedingsindustrie en technologieaanbieders zich samen te laten buigen over collaboratieve robots, ook wel cobots genaamd. Voor voedingsbedrijven bieden deze cobots een oplossing voor de tal van repetitieve manuele operaties die veel tijd of kracht vragen. Door een goede samenwerking tussen robot en mens is er een grotere flexibiliteit mogelijk en kunnen medewerkers door tijdswinst optimaal en kwalitatief ingezet worden.

De afgelopen 2 jaar heeft Sirris sterk ingezet op kennisverspreiding van cobots binnen de voedingsindustrie, aangezien er momenteel weinig toepassingen zichtbaar zijn. In de maakindustrie zijn er al verscheidene voorbeelden van dergelijk gebruik en de vraag die dan vaak gesteld wordt, luidt als volgt: Waarom kan het wel in de maakindustrie en niet in de voedingsindustrie? Het antwoord is niet volledig eenduidig, maar het hygiënisch ontwerp dat in het oog gehouden moet worden bij behandeling van voedingsproducten is een zeer belangrijke factor.

Om hier een antwoord op te bieden heeft Sirris een 4-delige blogreeks gepubliceerd die een goed zicht geeft welke oplossingen cobots kunnen bieden, welke overwegingen men moet nemen rond voedselveiligheid voor robotsystemen en welke algemene hygiëneprincipes men bij het ontwerp van een cobot in rekening moet brengen.

Klik hier om de vierdelige blogreeks te lezen!

Klik hier om de gids voor hygiënisch ontwerp te ontvangen!

Vandemoortele als pionier

Een mooi voorbeeld van een voedingsbedrijf dat door de inzichten van het project ColRobFood een cobot geïntegreerd heeft in hun productie, is voedingsproducent Vandemoortele. Vandemoortele is marktleider in de productie van bakkerijproducten, margarines, culinaire oliën en vetten voor zowel retailers als professionele gebruikers. De fabriek gelegen in het West-Vlaamse Izegem zet sterk in op innovatie en werd in 2020 tot ‘Factory of the Future’ bekroond. Zij wilden hun productie optimaliseren en overwogen hiervoor cobots te gebruiken.

Vandemoortele Izegem had al heel wat ervaring opgebouwd met industriële robots, maar cobots was nog onontgonnen terrein. Daarom namen ze deel aan de gebruikersgroep van het project ColRobFood om in een later stadium na te gaan of het mogelijk was aan het begin van de twee afvullijnen voor margarine de machine te laden met lege vlootjes. Dit werk werd tot dan door een operator uitgevoerd.

vdm

Door een testopstelling van Sirris werd er aangetoond dat de case van Vandemoortele een kans had om te slagen. Tijdens een ColRobFood-netwerkevent werd de eerste kiem gelegd van een vruchtbare samenwerking met KoMotion die de nodige expertise op gebied van cobots bezit. Op basis van de input aangeleverd door Sirris kon KoMotion een oplossing op maat maken voor de specifieke case van Vandemoortele. Naast de aanlevering van de cobot zelf werd de veiligheid ervan onder de loep genomen door Pilz, een specialist in veilige automatiseringstechnieken.  Momenteel gebruikt Vandemoortele een cobot op één van de twee afvullijnen en zal de tweede afvullijn in de nabije toekomst ook voorzien worden van een cobot.

Klik hier als je gedetailleerde informatie over de case van Vandemoortele wilt lezen