2019: Jaar van het varken

Gelukkig Chinees nieuwjaar iedereen!! 2019 is het jaar van het varken. Van die gelegenheid willen we gebruik maken om onze Roadmap "van Varken tot Charcuterie" onder de aandacht te brengen. Deze kreeg de afgelopen twee jaar vorm door een samenwerking tussen verschillende actoren in de keten.

Jaar van het varken

Vandaag (05/02/2019) vieren de Chinezen hun nieuwjaar. Het nieuwe jaar staat voor hen in het teken van het Varken. In de Chinese astrologie worden volgende eigenschappen toegekend aan het varken: erg verstandig, gastvrij, zorgzaam maar ook veeleisend, zit op het geld (gierig), kan autoritair zijn, agressief gedrag

Een deel van deze eigenschappen zijn ook zonder meer van toepassing op onze roadmap “van Varken tot Charcuterie”. 

 • Erg verstandig: na grondig overleg met vele actoren in de keten van Varken tot charcuterie is deze roadmap tot stand gekomen. Al deze koppen samen zijn uiteraard tot een erg verstandig document gekomen. 
 • Gastvrij: onze roadmap staat open voor projecten van iedereen, iedereen mag met zijn ideeën bij ons komen aankloppen. 
 • Zorgzaam: zodra er een idee tot bij ons komt, trachten wij dit heel zorgzaam uit te werken tot een volwaardig project. 
 • Veeleisend: dit moeten we natuurlijk ook zijn, want we zijn pas tevreden als het project van een uitstekende kwaliteit is.
 • Zit op het geld: ik zou het eerder noemen, we gaan bedachtzaam om met budgetten. Er wordt met een kritische blik bekeken of het budget efficiënt besteed zal worden. 
 • Autoritair en agressief: dat is niet van toepassing op onze roadmaps. Het zou iets te groot toeval zijn, als alles zou passen op onze roadmap… 

Nu even serieus

“Een roadmap is een routeplan, dat aangeeft waar men naartoe wil (‘het doel’) en hoe men er kan geraken (‘het hoe’)”. De voorliggende roadmap is opgebouwd uit thema’s met per thema de te ‘tackelen’ strategische concepten (‘het doel’). In die concepten passen dan samenhangende, bestaande of op te starten projecten (‘het hoe’). Idealiter zijn deze projecten complementair aan elkaar. De opzet is om een dynamische roadmap op te bouwen. Hij kan gezien worden als een puzzel. Met andere woorden, bijkomende puzzelstukjes kunnen in de loop van de komende 10 jaar worden bijgepast door bijkomende consultaties van spelers in het veld, waaronder de comunity. Ook wordt er jaarlijks een evaluering (updating) voorzien door captains of food industry en lead scientists.

De roadmap bestaat uit 5 thema’s waaronder telkens een of meerdere concepten passen. 

De verschillende thema’s zijn: ‘Grondstofkwaliteit’, ‘Toegevoegde waarde voor de charcuterie van morgen’, ‘Maatschappelijk draagvlak funderen’, ‘Genetwerkte vlees- en charcuterieproductie’, en ‘Een meerwaarde voor nevenstromen’. 

Verwachten resultaten

Binnen de verschillende thema’s worden hieronder de concepten en verwachte resultaten opgelijst. Door het uitwerken van verschillende projecten binnen de roadmap hopen we samen deze doelen te kunnen bereiken. 

Thema 1: grondstofkwaliteit

Concept: Supremepig
 • Varkenstypes met een superieure technologische verwerkbaarheid als basis voor een superefficiënte charcuterieproductie
 • Varkensvlees met een kwalitatief superieure eetkwaliteit als dé basis voor premium charcuterie
 • Varkensvleesproducten vrij van berengeurrisico
 • Optimale varkensgezondheid, gecombineerd met een verlaagd medicatieverbruik in de varkensteelt
 • Verhoogd en beter gegarandeerd dierenwelzijn van kraamstal tot slacht door inzet van innovatieve technologieën
 • Geminimaliseerde instroom en verspreiding van zoönostische pathogenen in de keten

 

Thema 2: toegevoegde waarde voor de charcuterie van morgen 

Concept: Innovativecharc
 • Clean tot clear label charcuterieproducten
 • Charcuterieproducten buiten het gangbare gamma, inspelend op trends zoals vleesminderen en eiwittransitie
 • Charcuterieproducten die door hun extra feature een concurrentieel voordeel bieden op de  binnen- en/of buitenlandse markt

Thema 3: maatschappelijk draagvlak funderen 

Concepten: Clearmeatmessage, Meatfitshealth en Objection
 • Kennis over duurzaamheidsprincipes en hun implementatiemogelijkheden bij bedrijven in de varkensvleesketen
 • Meetbaarheid van de impact van toegepaste duurzaamheidsprincipes op mens en milieu
 • Verder wetenschappelijk gefundeerd inzicht ivm het effect van de consumptie van rood vlees en vleeswaren op de gezondheid
 • Bijkomende kennis over de nutritionele waarde en plaats van rood vlees en vleeswaren in hedendaagse en toekomstige dieet types
 • Objectieve informatieverstrekking naar vleesverwerkers en consumenten toe over over kennis en nutritionele waarden
jaar van het varken

Thema 4: genetwerkte vlees-en charcuterieproductie 

Concept: Pigdata
 • Beter geoliede en veerkrachtige varkensvleesverwerkende keten

 • Flexibele en efficiënte genetwerkte varkensvlees- en charcuterieproductie
 • Win-win situaties op alle niveaus in de keten

Thema 5: een meerwaarde voor nevenstromen 

Concept: Proteinmining
 • Innovatieve natuurlijke en allergenenvrije ingrediënten, additieven en hulpstoffen met onderscheiden functionele eigenschappen of voedingswaarde
 • Innovatieve natuurlijke kleurstoffen
 • Innovatieve natuurlijke aroma’s
 • Innovatieve natuurlijke voedingssupplementen
 • Innovatieve hoogwaardige bio-based producten
 • Nieuwe processen om tot dergelijke innovatieve producten te komen

De roadmap aan het werk 

Onze Roadmap heet officieel ‘Van varken tot charcuterie’ maar dat wil niet zeggen dat er geen projecten welkom zijn die handelen over types vlees of vleesproducten. Het mag allemaal breder getrokken worden naar de hele vleessector. 

Als je een idee hebt dat past binnen deze thema’s (en ook als je niet helemaal zeker bent of je idee wel past binnen deze thema’s), meld je dan zeker aan via onze website: https://www.flandersfood.com/projectoproep/meld-je-idee-voor-een-project-aan-bij-flanders-food

We behandelen elk aangemeld idee confidentieel en we bekijken samen met jou hoe we dit idee verder kunnen laten uitgroeien tot een volwaardig project. 

Meer info: https://www.flandersfood.com/platformen/roadmap-varken-tot-charcuterie of bij Steven Van Campenhout Steven.vancampenhout@flandersfood.com

Bronnen

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/astrologie/147569-het-jaar-2019-is-het-jaar-van-het-varken.html

jaar van het varken