Op weg naar residuvrije kiemremming in aardappelen

Een herevaluatie van het gebruik van CIPC staat al een tijdje op de agenda van de EU commissie, maar de effectieve stemming door de lidstaten over het gebruik van CIPC de komende jaren in de EU werd telkens uitgesteld. CIPC schrappen voor gebruik in de EU zou een gigantische impact hebben op de aardappelsector. Wees voorbereid en laat ons maximaal de alternatieven zoeken. Innoveert u met ons mee?

Reskia

Het gebruik van CIPC ligt al een tijdje onder vuur. In 2015 sloegen Belgapom en Flanders’ FOOD, samen met Inagro en PCA, de handen in elkaar om de beschikbare alternatieven voor CIPC te testen op de belangrijkste Belgische rassen. Met resultaat! De resultaten werden gebundeld in een praktische brochure die vrij te krijgen is op onze website.

Er is nood aan vervolgonderzoek

Hoewel het onderzoek bruikbare resultaten opleverde, is er nood aan vervolgonderzoek:een 1-op-1 vervanging van CIPC is niet voorhanden, inzet van alternatieven vraagt specifieke kennis, verschillende zijn nog niet algemeen beschikbaar en momenteel duur in gebruik. Innovatie kan ons misschien een verlenging van het bewaarseizoen geven. Om tot innovatieve oplossingen te komen is het belangrijk dat we niet enkel inzetten op de 1-op-1 vervanging van het product CIPC. In welke mate kunnen rassen via teeltmaatregelen bijgestuurd worden in hun kiemgedrag? Welke mogelijkheden bieden mechanische koeling, moderne ventilatie- en isolatietechnieken? Kunnen we de kennis en ervaring uit de fruitteelt voor de bewaring van hard fruit gebruiken?  Zijn er signaalmoleculen vanuit de aardappel die we kunnen gebruiken om het bewaarproces te sturen?

PCA diende onlangs een projectvoorstel in dat op dit moment nog geëvalueerd wordt. De focus in dat projectvoorstel ligt op ventilatie : zowel vanuit een oogpunt van de constructie en inrichting van het gebouw als vanuit het oogpunt van product. Idee is om een aanzet te maken van de opmaak van een “partijpaspoort”; d.i. minstens een indicatie van de bewaarbaarheid van een partij om de inschuurvolgorde te kunnen bepalen en in het (aller)beste geval het vertalen van een aantal parameters vanuit de teelt naar een aanbeveling voor de te volgend ventilatiestrategie. Meer info over dit project bij kurt.cornelissen@proefcentrum-kruishoutem.be

Misschien moeten we nog dieper graven? Weten we wel voldoende over de aardappel die ingeschuurd wordt? Welke biochemische processen spelen zich af op het moment dat de aardappel in een droge en koude schuur geplaatst wordt? Met welke snelheid gaat de aardappel in winterslaap en is deze snelheid en zijn de condities waaronder dit gebeurt bepalend voor het kiemgedrag tijdens bewaring?

Wij zijn geïnteresseerd in uw feedback

Heeft u nog een idee hoe het verder moet als het gebruik van CIPC geschrapt wordt door de EU? Vanuit Flanders’ FOOD denken we na over vervolgonderzoek, want er zijn zeker nog een aantal innovatieve pistes te bewandelen. Feedback mag je steeds sturen naar Marie.Demarcke@flandersfood.com