Zicht op water(verbruik):VITO’s toekomstgericht waterdashboard en slimme monitoring

Water wordt schaarser en bedrijven schakelen stapsgewijs over op alternatieve waterbronnen en waterhergebruik, waardoor het waternetwerk een steeds complexer geheel wordt. De opvolging van het waterverbruik bij bedrijven gebeurt nu nog vaak manueel via een periodieke registratie van de beschikbare watermeters. De controle van de waterkwaliteit in de voedingssector is voornamelijk gebaseerd op periodieke stalen volgens het bedrijfseigen HACCP plan. Realtime inzicht in het drinkwater- en proceswatergebruik en in de effluentlozingen is nu mogelijk dankzij de implementatie van communicerende watermeters en een waterdashboard op maat. Inzicht in het waterverbuik binnen een bedrijf kan leiden tot optimalisering en dus besparing!

Sensoren, datacommunicatie en datamanagement maken een slimmere, eenvoudigere en snellere verwerking en interpretatie van waterdata mogelijk. De reactieve opvolging van het waterverbruik en -kwaliteit kan hierdoor omgezet worden naar een pro-actieve benadering. Implementatie van een online waterdashboard met een slimme en heldere visualisatie levert tal van voordelen :

  • Realtime opvolging van de waterbalans, waterverbruiken en zelfs waterkwaliteit;
  • Snelle detectie van watergerelateerde problemen zoals overconsumptie, lekken, contaminatie,.. gekoppeld aan alarmen;
  • Waterverbruik gekoppeld aan productievolumes en andere KPI’s zoals kosten;
  • Visualisatie van waterindicatoren ten opzichte van historische data;
  • Verhoogde betrokkenheid en motivatie rond waterverbruik bij medewerkers en klanten door real time communicatie.

Inzicht leidt tot optimalisatie 

Voor een grote carwash te Leuven ontwierp VITO recent een waterdashboard op maat. Het waternetwerk werd in kaart gebracht en op een 25-tal locaties werden door de klant nieuwe kleine debietmeters met slimme communicatie geïnstalleerd. In overleg met de klant legden de VITO experten de belangrijke op te volgen parameters en indicatoren vast. Voor de data-uitlezing en -visualisatie werd beroep gedaan op het dashboardplatform van Calculus uit Zutendaal.

De carwash kan op basis van de informatie uit het dashboard belangrijke kostenbesparingen realiseren. Door het betere inzicht verwachten we 5% leidingwater per jaar extra te besparen boven op de reeds geoptimaliseerde waterhuishouding, een nieuwe zuiveringsinstallatie met waterhergebruik en een optimale inzet van regenwater.

Meer dan 15 jaren ervaring in het uitvoeren van wateraudits door VITO leert dat voor veel bedrijven de potentiële waterbesparing tussen 10 en 40% ligt. Dit hangt af van de complexiteit en ouderdom van de productieprocessen en van de intensiteit van opvolging. De baten bij grote waterverbruikers, bij het implementeren van een innovatief water management systeem, liggen naar verwachting dan ook erg hoog.

waterdashboard

Calculus dashboard platform, geconfigureerd op basis van VITO wateraudit en rapport

Meer weten? 

Wil u ook meer inzicht in uw waterverbruik ? Neem contact op met Sofie Van Ermen (sofie.vanermen@vito.be), Wim Schiettecatte (wim.schiettecatte@vito.be) of Piet Seuntjens (piet.seuntjens@vito.be)