Factory of the Future Awards 2016

Heeft uw bedrijf de voorbije jaren substantiële doorbraken gerealiseerd op de 7 Made Different transformaties? Is uw (internationale) concurrentiepositie hierdoor sterk verbeterd? Waarom dan niet meedingen naar één van de Factory of the Future Awards 2016?

Op 4 februari 2016 worden voor de tweede maal de Factory of the Future Awards uitgereikt. Uw bedrijf kan, als eerste voedingsbedrijf, mee op het podium staan! Hiervoor dient uw bedrijf op onderstaande 7 transformaties ingrijpende inspanningen te hebben geleverd in de voorbije jaren.

Laat u alvast inspireren door de 4 eerste Vlaamse maakbedrijven die een Factory of the Future Award in ontvangst mochten nemen: www.madedifferent.be/nl/projects/cases

DE 7 MADE DIFFERENT TRANSFORMATIES OP EEN RIJTJE

TRANSFORMATIE 1: WORLD CLASS MANUFACTURING TECHNOLOGIES

Deze transformatie gaat uit van het inzetten van state-of-the-art productietoestellen. Voor de voedingsindustrie betekent dit dat u de nieuwste productietechnologieën op vlak van kwaliteit, houdbaarheid en hygiëne reeds implementeert.

TRANSFORMATIE 2: END-TO-END ENGINEERING

Toekomstgerichte bedrijven ontwikkelen hun producten en diensten in functie van de volledige waardeketen. Dit vraagt een integrale ontwerpaanpak van processen zoals verkoop, productie, onderhoud en recyclage. Het gebruik van virtuele modellen en simulaties is hierbij cruciaal.

TRANSFORMATIE 3: DIGITAL FACTORY

Een fusie van de reële en de digitale wereld staat op til. Fysieke objecten worden draadloos geïntegreerd in informatienetwerken. In de fabriek van de toekomst zijn de operationele processen gedigitaliseerd en onderling verbonden via het internet. Je maakt dus gebruik van softwarepakketten voor zowel administratieve als productiegerelateerde processen. Hierbij is een volledig gedigitaliseerd systeem voor de tracking and tracing van voedingsproducten uiteraard een must.

TRANSFORMATIE 4: HUMAN CENTERED PRODUCTION

Belangrijk kenmerk voor een lokale verankering van de productie zijn de medewerkers. De betrokkenheid van medewerkers bij de toekomstige ontwikkeling van hun bedrijf is cruciaal. Hierbij is het actieve gebruik van cross-functionele teams zeer belangrijk.

TRANSFORMATIE 5: PRODUCTION NETWORK

Bedrijven evolueren van solospelers naar genetwerkte organisaties. Dit laat toe om risico’s en kapitaal te verdelen over de verschillende onderdelen van een samenhangend netwerk. Een geoptimaliseerd ecosysteem van toeleveranciers en partners creëert ruimte voor flexibele samenwerkingsverbanden.

TRANSFORMATIE 6: ECO PRODUCTION

Duurzame productiesystemen hebben oog voor elke fase in de levenscyclus van een product, van de aankoop van materialen, over de productie en het eigenlijke gebruik, tot aan de afvalverwerking. Ze slagen erin hun materialenkringloop te sluiten om zo voedselverliezen te reduceren en hun energie- en waterverbruik drastisch terug te dringen.

TRANSFORMATIE 7: SMART PRODUCTION SYSTEMS

Flexibele, zelflerende en adaptieve productiesystemen stellen bedrijven in staat om een antwoord te bieden op een sterk veranderende marktvraag. Het ultieme doel is een rendabele productie van producten met lotgrootte 1 (=gepersonaliseerde voeding).

HOE GAAT DE SELECTIE IN ZIJN WERK?

Op basis van een zelfevaluatiescan zal een onafhankelijke jury van experten via een grondige bedrijfsaudit de door u beschreven resultaten beoordelen en een beargumenteerde keuze maken of u al dan niet aanspraak maakt op een Award.  

Voedingsbedrijven kunnen zich nog tot 10 september 2015 kandidaat stellen bij: Lieselotte Geerts - lieselotte.geerts@flandersfood.com