Automatisch en in-line CIP opvolgen

De goede uitvoering van Cleaning in Place (CIP) automatisch opvolgen via in-line sensoren? Een proefproject toont aan dat dit binnenkort geen toekomstmuziek meer is.

Proefproject

Het afgelopen Flanders’ FOOD project CleanGuideFood wees uit dat er m.b.t. CIP vooral op het vlak van kostenefficiëntie vaak nog een grote optimalisatie mogelijk is. Sommige deelnemende bedrijven reinigden bij te hoge temperaturen, met een te grote concentratie aan chemicaliën of lieten de spoelfase te lang duren. Het KILLFILM project toont dan weer aan dat CIP processen er niet altijd in slagen om biofilms volledig te verwijderen.

De effectiviteit van de reiniging door een CIP-systeem wordt op vandaag gevolgd door het vastleggen van een aantal procesparameters zoals tijd, temperatuur en concentratie van het reinigingsmiddel. Meestal wordt hiermee echter geen totaalbeeld verkregen van het reinigingsresultaat.

Onderzoeksinstelling NIZO food research en automatiseringsbedrijf Schneider Electric legden hun expertise samen onder de noemer OptiCIP en ontwikkelen bij FrieslandCampina een volledig geautomatiseerd systeem voor een continue monitoring van het CIP-systeem. Een pilot van dit systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van in-line sensoren wordt in 2015 getest. Deze sensoren zijn specifiek geschikt om veelvoorkomende vervuilingen, die in de zuivelindustrie voorkomen te signaleren. Het is de bedoeling om dit ook uit te breiden naar andere sectoren.

5 Parameters

Het nieuwe inline-systeem monitort vijf parameters die cruciaal zijn voor reiniging:

  • Tijd
  • Temperatuur
  • Titer (concentratie reinigingsmiddel)
  • Turbulentie (flow)
  • Troebelheid.

Het opvolgen van troebelheid is nieuw in de geautomatiseerde procesmonitoring bij CIP en kan tot 30% tijdswinst opleveren. Deze parameter geeft informatie over de mate van vervuiling en de snelheid waarmee de vervuiling wordt verwijderd. Zodra de reinigingsvloeistof niet meer troebel is, weet je immers dat de installatie schoon is.

Voordelen

Het CIP-systeem met in-line monitoring heeft, naast tijdwinst, als voordeel dat er een continu beeld van het proces wordt verkregen waardoor er ook direct ingegrepen kan worden. Omdat data continu worden opgeslagen, kan dit systeem ook het procesverloop analyseren.

Bron

Food Valley Update

Meer info