Coöperatieve projecten voor bedrijven uit de agro-voedingsindustrie

Flanders’ FOOD lanceert opnieuw een oproep voor collectieve onderzoeksprojecten voor bedrijven uit de voedingssector. Naast de collectieve projecten die begin 2015 bekend gemaakt worden, biedt Flanders' FOOD vanaf deze nieuwe oproep enkele extra projecttypes aan.

Flanders’ FOOD lanceert opnieuw een oproep voor collectieve onderzoeksprojecten voor bedrijven uit de voedingssector. Naast de collectieve projecten die begin 2015 bekend gemaakt worden, biedt Flanders' FOOD vanaf deze nieuwe oproep enkele extra projecttypes aan.

Het gaat specifiek om 3 types van coöperatieve projecten om beter te kunnen inspelen op zeer concrete cases en noden van bedrijven:

• Coöperatief Project

• CoöperatiefPlus Project

• ICON

Verschillen met collectieve projecten

Waarin verschillen coöperatieve projecten van de ‘klassieke’ collectieve FF-projecten?

• Onderzoek met een beperkter aantal bedrijven

 o Bedrijven bepalen zelf de samenstelling van de groep

 o Geen verplichting om andere bedrijven toe te laten tot de groep

 o Van strategisch belang voor de bedrijven met impact op lange termijn

• Confidentialiteit

 o Project wordt niet bekend gemaakt in de oproep

 o Geen verspreiding van projectresultaten na afloop van project

• Subsidies

 o Bedrijven ontvangen alle subsidies, ook voor het uitvoeren van onderzoek

 o Subsidiepercentage voor onderzoek door bedrijven tussen 25% en 80%

   afhankelijk van bedrijfsgrootte (ko /mo/ go)

   afhankelijk van inhoud (Ontwikkeling/Onderzoek)

________________________________________

Coöperatief Project

• Substantiële samenwerking tussen ondernemingen, al dan niet met kenniscentra

• Bedrijfsluik met 3 of meer onafhankelijke ondernemingen

• Subsidiepercentage (IWT O&O besluit)

 o Onderzoek: tussen 50-80%

 o Ontwikkeling: tussen 25-55%

________________________________________

CoöperatiefPLUS (CPLUS) Project

• Substantiële samenwerking tussen ondernemingen PLUS kenniscentra

• Bedrijfsluik met 3 of meer onafhankelijke ondernemingen waarvan minstens 1 kmo

• Subsidiepercentage

 o Onderzoek: tussen 65-80%

 o Ontwikkeling: tussen 40-60%

________________________________________

ICON Project

• Evenwichtige samenwerking tussen ondernemingen en universitaire consortia

 o Strategisch basisonderzoek (SBO)

 o + bedrijvenproject (Coöperatief Project)

• De subsidie is een combinatie van:

 o Steun aan onderzoeksorganisaties aan 100% (IWT SBO-besluit)

 o Bedrijfssteun (IWT O&O-besluit)

________________________________________

Indienen onderwerpen voor coöperatieve projecten

Bedrijven kunnen vanaf november 2014 projectonderwerpen voor coöperatieve projecten indienen bij Flanders’ FOOD. Onderwerpen worden confidentieel behandeld en worden niet bekend gemaakt in de oproep.

Voor dit type projecten biedt Flanders’ FOOD ondersteuning bij de coördinatie en het samenstellen van consortia, bv wanneer gezocht wordt naar bepaalde expertise bij kennisinstellingen of naar complementaire bedrijven. Consortia kunnen bijvoorbeeld gevormd worden samen met bedrijven uit de waardeketen (landbouwbedrijf, ingrediëntenleverancier, machinebouwer, voedingsproducent, softwareleverancier, klant, distributeur, …).

 

________________________________________

Onderwerpen indienen kan via volgend formulier:

http://www.flandersfood.com/inzenden-van-projectonderwerp-voor-cooperatieve-projecten

________________________________________

 

Meer weten?

Meer info oproep 2015: http://www.flandersfood.com/projectoproep/oproep-2015

 

ICON/CPLUS/coöperatief:

http://www.flandersfood.com/icon-versus-cooperatiefplus-versus-cooperatief

 

Mocht u nog verdere vragen hebben, neem dan zeker contact op met

Stefan Coghe, R&D Manager Flanders’ FOOD

Stefan.Coghe@flandersfood.com

++32 2 7884363 of ++32 475549228