Flanders' FOOD lanceert Platform Kwaliteit

Vlaamse voedingsproducenten zijn wereldtop wat betreft productie van kwalitatieve en smaakvolle voeding. Om deze bevoorrechte positie en uitstekende reputatie op het vlak van kwaliteit te behouden en verder uit te bouwen, richt Flanders’ FOOD een ondernemersgedreven platform op over kwaliteit.

Al 10 jaar kwaliteit op 1

Sinds de oprichting van Flanders’ FOOD bijna 10 jaar geleden is kwaliteit de onbetwiste nummer 1 binnen de aangeboden diensten en georganiseerde activiteiten. De cijfers liegen er niet om: meer dan 1000 verleende technologische adviezen, 41 onderzoeksprojecten met 226 verschillende bedrijven en 32 onderzoeksgroepen en 91 studiedagen, workshops en opleidingen met meer dan 4700 deelnames. Toch voelt Flanders ‘FOOD de nood om de verschillende acties op vlak van kwaliteit op elkaar af te stemmen en een structuur in het leven te roepen om een duidelijke en breed gedragen visie te ontwikkelen.

Doelstellingen Flanders’ FOOD platform

Bedrijven uit de voedingssector, kenniscentra, netwerkorganisaties en andere stakeholders tekenden de krijtlijnen van het platform uit op de kick-off eind september. Een eerste belangrijke doelstelling is een inventarisatie van de noden en opportuniteiten voor de industrie. Via voting gaven de bijna 70 deelnemers aan dat ze het meeste mogelijkheden zien op het vlak van stabiliteit en houdbaarheid (44%), gevolgd door hygiëne (15%), smaak (13%) en allergenenbeheer (11%).

3 themagroepen

Om de noden van de voedingssector scherp te stellen en opportuniteiten op te sporen zullen bedrijven en betrokken stakeholders in 2015 regelmatig samenkomen in 3 verschillende themagroepen:

1. Smaak (sensoriek)

2. Microbiologische veiligheid, bederf en hygiëne

3. Innovatieve technologieën

Bedrijven krijgen tijdens de bijeenkomsten van de themagroepen de mogelijkheid om innovatieve ideeën af te toetsen bij collega’s en andere stakeholders. Een belangrijke output is het definiëren van topics voor het voedingsonderzoek van morgen wat zal uitmonden in nieuwe business, producten en processen. Op de kick-off van het platform kwaliteit verkenden de 3 themagroepen het terrein in parallelle inspiratie- en brainstormsessies.

Themagroep smaak

Stilaan wordt de toegevoegde waarde van sensorische analysen steeds meer onderlijnd. In deze context vragen voedingsbedrijven uitdrukkelijk naar meer mogelijkheden tot opleiding en training.

De smaakbeoordeling tijdens de ontwikkelingsfase van voedingsproducten gebeurt op vandaag onvoldoende representatief. Het ontbreken van een erkend accreditatieorgaan wordt door de voedingsindustrie naar voren geschoven als werkpunt. Wanneer bepaalde sensorische parameters tijdens productontwikkeling moeten bijgestuurd worden, gebeurt dit eerder door ‘trial & error’ dan door gerichte analyses.

Zowel over smaakverschillen tussen regio’s, leeftijdsgroepen, … als over smaakdegradatie, smaakvorming, en smaakinteracties is kennis erg gegeerd.

Themagroep microbiologische veiligheid, bederf & hygiëne

In de voedingsindustrie blijkt dat het hygiënisch ontwerp van productielijnen in het algemeen zeer goed is. Verbetering is mogelijk bij uitbreiding en slijtage van deze lijnen, maar zeker ook bij het ‘fit for purpose’ ontwerp van gebouwen of zones. Ook de mogelijke adaptatie van micro-organismen aan stress-condities kan een bedreiging vormen voor de voedselveiligheid of vroegtijdig bederf veroorzaken.

Wanneer het aankomt op product- en procesinnovaties doet de Belgische voedingsindustrie het opvallend beter dan onze buurlanden. Maar niet alles is mogelijk. Conserveermiddelen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar weggelaten worden en bedrijven slagen er met de huidige bewaartechnieken niet meer in om de houdbaarheid van sommige gekoelde producten significant te verlengen. Op vlak van allergenen is het ontbreken van maximaal toegelaten limieten vaak een struikelblok.

Themagroep innovatieve technologieën voor kwaliteitscontrole en procesoptimalisatie

Sensoren zijn cruciaal voor kwaliteitscontrole en procesbewaking. In de toekomst wordt meer en meer verwacht van intelligente sensoren. Die doen meer dan enkel meten want ze zijn ook in staat om zelf het proces bij te sturen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kostprijs van de sensoren en de meerwaarde die gegenereerd kan worden.

Een aantal innovatieve technologieën zoals hyperspectrale camera’s, millimetergolfsensoren en 3D x-stralen tomografie bieden nieuwe mogelijkheden voor productontwikkeling. Daarnaast kunnen sensoren ook nuttig zijn bij het evalueren van de goede werking van de procesapparatuur en het zelfstandig managen van preventief onderhoud.

Meten is één ding, maar alle relevante informatie uit de data extraheren is iets helemaal anders. Er is nood aan meer kennis over dataverwerking. Deze insteek leunt ook aan bij de principes van PAT (process analytical techologies) die in de farmaceutische industrie reeds goed zijn ingeburgerd.

ORGANISATIE

Flanders’ FOOD is het innovatieplatform van de agro-foodindustrie dat overheidssubsidies efficiënt inzet om deze bedrijven een competitieve voorsprong te geven. Wij doen dit via projecten, het oplossen van wetenschappelijke en technologische uitdagingen, opleidingen en netwerking. Meer dan 300 bedrijven en 30 onderzoeksgroepen zijn vandaag lid van Flanders’ FOOD.

www.flandersfood.com

COÖRDINATEN

Stefan Coghe – R&D Manager – GSM: +32 475549228 – Stefan.Coghe@flandersfood.com

Veerle Rijckaert – Business Development Manager Flanders’ FOOD – GSM: +32 478 33 38 12 - veerle.rijckaert@flandersfood.com