Flanders’ FOOD werkt van dag 1 mee aan Vlaamse topkwaliteit

Op vrijdag 26 september 2014 lanceerde Flanders’ FOOD haar allernieuwste platform, het Platform Kwaliteit. Met dit platform ondersteunen we bedrijven uit de voedingssector om hun bevoorrechte positie en uitstekende reputatie op het vlak van kwaliteit te behouden en verder uit te bouwen.

Op vrijdag 26 september 2014 lanceerde Flanders’ FOOD haar allernieuwste platform, het Platform Kwaliteit. Met dit platform ondersteunen we bedrijven uit de voedingssector om hun bevoorrechte positie en uitstekende reputatie op het vlak van kwaliteit te behouden en verder uit te bouwen.

Vooraleer we echter met de ondernemersgedreven platformen werken aan een kwalitatieve toekomst, blikken we even terug op de realisaties van de afgelopen 10 jaar op het vlak van kwaliteit en technologie.

ADVIEZEN

Professionele en snelle adviesverlening is een van de sterkhouders binnen ons ruime dienstenpakket. Specifiek wetenschappelijke en technologische vragen beantwoorden wij rechtstreeks, dan wel via experts uit ons ruime netwerk binnen de agrovoedingsindustrie. Op vraag van onze leden volgen wij daarnaast ook allerhande studies (vb literatuurstudies, haalbaarheidsstudies) met de nodige discretie op.

Tot op heden werden ruim 1750 adviezen gegeven, de officieuze adviezen verleend tijdens studiedagen, netwerkevents en andere contactmomenten niet meegerekend. Van het totaal aantal verleende adviezen kadert ongeveer 45% binnen het thema kwaliteit. Meer specifiek gaan de meeste vragen over houdbaarheid en stabiliteit, sensoriek, en voedselveiligheid.

“Met mijn vraag om wetenschappelijk advies kon ik terecht bij Flanders’ FOOD. Mijn vraag werd beantwoord en zo kreeg ik zicht op wie er rond deze materie werkt. Treffend is steeds de wetenschappelijke inslag van de antwoorden. Zo'n 'foodback' waarderen wij ten zeerste.” 

Wim Pacolet van K+S KALI GmbH


MEER DAN ALLEEN ADVIES

Adviesverlening voor onze leden betekent in de eerste plaats een antwoord bieden op allerhande vragen: wetenschappelijke en technologische vragen, maar evenzeer vragen omtrent subsidiëring, haalbaarheidsstudies, etc. Via dit kanaal van dienstverlening komt echter zoveel waardevolle informatie bij ons terecht, dat het opportuun is verder te kijken dan naar antwoorden bieden alleen.

Confidentialiteit en onafhankelijkheid komen natuurlijk op de eerste plaats. Ook wanneer uit de vele vragen om advies gezocht wordt naar topics voor bijvoorbeeld een volgende projectoproep of studiedag. Ook artikels in onze nieuwsbrief of projecten met de Food Pilot in Melle kunnen het resultaat zijn van steeds terugkerende vragen om advies.

TECHNOLOGISCHE ADVIESVERLENINg

De focus in het Food Factory of the Future project ligt op het verlenen van technologisch advies door experten, alsook op de organisatie van workshops en het uitvoeren van bedrijfsbezoeken en technologiescans. Samen met Agentschap Ondernemen, Agoria en Sirris willen we voedingsbedrijven transformeren naar fabrieken van de toekomst. We focussen ons op het vernieuwen van het productieapparaat, het volledig digitaliseren van de bedrijfsvoering en het intelligent en wendbaar maken van het productiesysteem.

http://www.flandersfood.com/advies

PROJECTEN

Sinds de oprichting van Flanders’ FOOD werden 40 onderzoeksprojecten opgestart rond de thema’s kwaliteit en technologie. Aan dit onderzoek werkten 32 onderzoeksgroepen mee en 220 bedrijven –groot en klein- werden ermee geholpen.

De bedrijven die deelnemen aan onze projecten zijn voornamelijk actief in de vlees-, ingrediënten-, deegsysteem- en aardappel-, groenten- en fruitsector. Over vers vlees en vleeswaren werden maar liefst 12 projecten opgestart.

“Vóór Flanders’ FOOD bestond, was het niet evident om met collega’s uit andere bedrijven deel te nemen aan een gezamenlijk project. De projecten hebben het ook mogelijk gemaakt om met onderzoeksgroepen samen te werken waar vroeger geen contacten mee waren.” 

Geert Bruggeman, Nutrition Sciences

ONDERZOEKSRESULTATEN

In de projecten focussen we zowel op het product als op de manier waarop producten worden geproduceerd en gecontroleerd. Onderzoekers nemen de laatste jaren ook de productieomgevingen onder de loep.

MICROBIOLOGISCHE VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Microbiologen richten zich op koelverse producten met een hoge wateractiviteit. Dankzij de projecten rond dit thema weten we vandaag welke bedervers en pathogenen aanwezig kunnen zijn in een heleboel producten. We weten nu ook beter hoe te voorspellen wanneer bederf kan optreden aan de hand van speciaal ontwikkelde computermodellen.

HYGIËNE

Belangrijk is ook dat we weten waar en hoe deze micro-organismen zich schuil houden in de productieomgevingen. En hoe we onze reiniging- en desinfectieprotocols dienen te optimaliseren om te vermijden dat specifieke micro-organismen het voedingsproduct besmetten. Het verwijderen van biofilmen (of allergenen) vergt bijvoorbeeld specifieke detectietechnieken en reinigingsproducten.

FYSICOCHEMISCHE STABILITEIT EN HOUDBAARHEID

Producten met lagere wateractiviteiten zijn minder gevoelig voor microbiologisch bederf. Hier ligt de focus meer op het verbeteren van de kwaliteit op fysicochemisch vlak. Via onze onderzoeksprojecten hebben we inzichten gekregen op de impact van water, koolhydraten, proteïnen, vetten en vezels in het verouderingsproces van onder meer brood en cake. Ook voor chocoladeproducten is nu duidelijk dat via aanpassingen aan het bereidingsproces het probleem van vetbloem meer onder controle is.

Wat betreft chemische bewaarmiddelen en hulpstoffen, staat het gebruik ervan onder druk. EFSA zoekt continu uit of bepaalde E-nummers schadelijk zijn voor de gezondheid. De Vlaamse voedingsindustrie gaat proactief op zoek naar alternatieven voor fosfaat, nitriet, sorbaat, benzoaat en propionaat.

SENSORIEK

Een expert van Flanders’ FOOD waakt steeds over de sensorische analysen in alle projecten en verzekert dat deze op een correcte manier verlopen. Ook wordt er gewerkt aan een objectief beoordelingssysteem voor de kwaliteit en smaak van de Belgische charcuterie. Onderzoekers linken de informatie uit sensorische beoordelingen aan fysicochemische analyses via statistische verwerkingstechnieken.

TECHNOLOGIE

Samen met imec, introduceren we micro-elektronica in de voedingsindustrie. Sensors For Food, en zijn voorloper Intelligence For Food, zorgen voor die innovatie in de kwaliteitscontrole. De mogelijkheden van hyperspectrale camera’s, optische vezel biosensoren en millimetergolfsensoren in de voedingsindustrie worden onderzocht. De drie types sensoren laten toe om voedselkwaliteit, -veiligheid en –processing op een betere, meer accurate en snellere manier in productieomgevingen op te volgen.

http://www.flandersfood.com/projecten

Events

Al van dag 1 is Flanders’ FOOD actief in het organiseren van events over kwaliteit. Op 9 jaar tijd hebben we reeds 91 events georganiseerd over heel uiteenlopende onderwerpen zoals technologie, sensoriek, hygiëne, allergenen en microbiologie. In totaal hebben we op onze events al meer dan 4700 mensen mogen verwelkomen.

THEMA’S

Binnen het thema kwaliteit, werden over technologie en sensoriek het meeste events georganiseerd. Rond het thema technologie werden 30 events georganiseerd met meer dan 1300 deelnemers en over sensoriek 23 events met om en bij de 1200 deelnemers. Dit is vooral te verklaren doordat specifieke projecten deze thema’s onder de aandacht brengen, nl Intelligence For Food, Sensors For Food, Food Factory of the Future, en Smaak. De meerderheid van de deelnemers aan het platform kwaliteit is van mening dat we nog meer moeten focussen op events over het thema stabiliteit en houdbaarheid.

TYPES EVENTS

Onderstaande figuur toont duidelijk een mooie overgang van theoretische naar praktische events. Waar we in 2006 en 2007 meer focusten op studiedagen en opleidingen, lag de focus in 2009 meer en meer op praktische sessies (workshops en brainstorms). Het aantal workshops neemt sindsdien elk jaar toe. Ook de deelnemers aan het platform kwaliteit vragen meer workshops, maar wensen ook dat Flanders’ FOOD verder inzet op opleidingen.

Figuur 1: Evolutie van het types events

De top 5 van de best geëvalueerde events bevat uitsluitend workshops, wat aantoont dat we hier zeker verder op moeten inzetten om waardevolle events te organiseren.

EVALUATIE

Uit de feedback van de deelnemers konden we onze events op verschillende vlakken verbeteren. Nadat er in 2006 werd op aangedrongen dat er meer aandacht moest komen voor praktische voorbeelden, hebben we in 2008 ingezet op het brengen van case studies. Ook op vlak van netwerking hebben we ons verbeterd door veel interactie te voorzien, zowel tijdens de sessies als tijdens de lunch- en koffiepauzes. Met de organisatie van beursrondgangen langs de beursstanden, creëerden we de gelegenheid om het contact tussen beursstandhouders en deelnemers te vergroten, waardoor de Flanders’ FOOD beurzen steeds zeer gegeerd zijn bij technologie-aanbieders.

“Een brainstorm? Concrete ideeën? Hebben we al dikwijls gedaan! Zo dachten we er ‘s morgens over. Op het einde van een dag hard (doch leuk) werken, hadden we echter verschillende bruikbare ideeën op zak.” 

Ronny D’Hulster, NPD director McCain

MEESTE DEELNAMES PER EVENT

Het event met de meeste deelnemers zijn de Flanders’ FOOD Technology Days uit 2006 (154 deelnemers). Was u er niet bij in 2006? Niet getreurd, op 13 en 14 november organiseren we de 5de editie van de Flanders’ FOOD Technology Days. Deze keer beogen we een internationaal publiek. Hiervoor organiseren we het event in hartje Brussel en zullen de presentaties in het Engels worden gegeven. Er zullen 5 topics aan bod komen, nl World Class Production, Smart Production, Digital Factory, Sensing and Monitoring, en 3D printing. Dit alles wordt aangevuld met een technologiebeurs waar u de kans krijgt om snel met technologieaanbieders in contact te komen. Neem zeker een kijkje op onze website voor meer info over de sprekers, de beursstanden, inschrijven, …

BRON(NEN):

Eigen verslaggeving

MEER INFO:

Sensors For Food: www.sensorsforfood.com

Food Factory of the Future: www.f-3.be

Flanders’ FOOD Technology Days: http://www.flandersfood.com/program-flanders-food-technology-days-2014