Wat zijn de voor- en nadelen van hersluitbare verpakkingen?

Voeding in gesealde trays

Hersluitbare verpakkingen zijn geen nieuw concept. Al jaren worden producten verkocht in flessen en bokalen waarvan de hersluitbaarheid als evidentie wordt beschouwd. Toch vindt men ook meer en meer hersluitbare verpakkingen terug in andere concepten zoals flexibele verpakkingen, schalen met topfolie en blik. Deze trend wordt voornamelijk gedreven door de consument vanuit gezondheidsoverwegingen en reductie van afval.

Verschillende studies tonen aan dat consumenten vragende partij zijn voor meer hersluitbare verpakkingen en dat deze functionaliteit zelfs impact heeft op hun aankoopgedrag. Een Britse studie toont aan dat 20% van de consumenten die kozen voor de hersluitbare verpakking, deze technologie doorslaggevend vonden in hun aankoopbeslissing. Bovendien blijken heel wat consumenten (34%) een beetje meer te willen betalen voor een product verpakt in een concept met deze extra functionaliteit. Dit toont aan dat de consumenten de waarde van hersluitbaarheid duidelijk erkennen.

De voordelen van een hersluitbare verpakking zijn de betere portie controle en het beter behoud van de productkwaliteit ten opzichte van niet-hersluitbare verpakkingn. Bij dit laatste speelt de perceptie een bijna even grote rol als de realiteit wanneer bijvoorbeeld chocoladerepen (robust en stabiel product) in een hersluitbare verpakking wordt aangeboden. Naast het aanbieden van meer gebruiksvriendelijkheid speelt voor de producent verder het beter behoud van de productmarketing een rol omdat de producten na opening niet herverpakt moeten worden in een huishoud- of aluminiumfolie maar in de oorspronkelijke verpakking bewaard kunnen worden.

Het moet echter wel opgemerkt worden dat een aantal hersluitbare innovaties niet altijd het gewenste effect opleveren. Een voorbeeld hiervan zijn de “hersluitbare stickers” die dikwijls op de verpakkingen van rijst en pasta gekleefd worden alsook op een aantal diepvriesproducten. Te dikwijls blijken deze verpakkingen ongewild te openen omdat de lijm van de sticker te snel lost. Bij de introductie van de technologie is het dus zeer belangrijk dat het hersluitbare mechanisme voldoende betrouwbaar is. Het is beter om geen hersluitbaarheid te incorporeren in een verpakking dan één die niet betrouwbaar is. Daarom moeten deze verpakkingen voor de lancering, zeer goed getest worden om hun geschiktheid aan te tonen.  De kunst is de juiste balans te vinden tussen een goed en stevige gesloten verpakking enerzijds, en het gemakkelijk openen en hersluiten van de verpakking, anderzijds.

Eén van de grootste gevaren voor een merk bij het gebruik van hersluitbare technologie is het verlies aan las integriteit waardoor vroegtijdig bederf zou kunnen optreden. Een ander nadeel is de combinatie van hersluitbaarheid met ‘tamper-evidence’. Er moet een combinatie van beide technologieën gevonden worden waarbij de consument toch kan zien wanneer een hersluitbare verpakking reeds eerder is geopend door iemand anders. Tenslotte moet er een duidelijke waarschuwing naar de consument gegeven worden dat de voordelen van een hermetisch afgesloten product (bv. beschermende atmosfeer in de verpakking) verloren gaat na de eerste opening van het product, zelfs als het in een hersluitbare verpakking zit. Dit immers kan gevolgen hebben bij de interpretatie van de houdbaarheidsdatum. 

Bronnen

 

  • Getting closure: resealability in packaging │ Consumer IQ.- PackagingNews 20/6/2013
  • Pack4Food