Hoe u uw procesinstallaties beter reinigbaar kunt maken (deel III) – vergeet de buitenkant niet

In deel I en II van deze reeks kwamen de basisregels van hygiënisch ontwerp aan bod en illustreerden we deze met enkele praktijkvoorbeelden. Daarbij lag de focus vooral op de binnenkant van de installaties en leidingen. Deze komen immers rechtstreeks in contact met uw ingrediënten en producten en moeten dus ook optimaal hygiënisch zijn. Maar ook de buitenkant van een installatie en de omgeving ervan kunnen – rechtstreeks en onrechtstreeks - een hygiënerisico vormen. We sluiten deze reeks met basisinzichten rond hygiënisch ontwerp daarom af met enkele extra aandachtspunten voor externe reiniging- en hygiëneaspecten, zodat u de ideale omstandigheden kunt creëren voor uw product.

Externe factoren met mogelijke impact op hygiëneaspecten

Stel, u heeft een procesinstallatie die intern aan alle eisen op vlak van hygiënisch ontwerp voldoet. Dan heeft u al heel wat troeven in huis om die installaties prefect te kunnen reinigen. Maar of die reiniging een optimaal resultaat haalt, hangt ook af van een aantal andere factoren. Heeft u wel voor de juiste reinigingsoplossing gekozen? Daarvoor gaat u best te rade bij een specialist. En wordt er wel voldoende aandacht besteed aan andere factoren die een impact kunnen hebben op de hygiëne en dus op de kwaliteit van uw product?

Enkele voorbeelden:

  • De buitenkant van de installatie
  • De omgeving van de installatie
  • Persoonlijke hygiëne van de medewerkers

We gaan nog kort even in op elk van deze aspecten als afsluiter van deze reeks over hygiënisch ontwerp.

Vergeet de buitenkant van uw installatie niet

Vervuiling op de buitenkant van uw installatie – stof, roest, resten van voedingsmiddelen, enz. – kan ook een risico met zich meebrengen voor de hygiëne van uw product. Wie bijvoorbeeld de buitenkant van een installatie reinigt met een hogedrukreiniger, vergeet soms dat het opspattende water tijdens de reiniging heel wat van de vervuiling met zich mee transporteert en terecht kan komen op wanden en plafonds. Vanwaar het dan opnieuw – bijvoorbeeld via condensdruppels – op de installatie terecht komt. Daar vormt het een potentiële bron van besmetting als zich in de nabijheid openingen, mangaten of aansluitingen bevinden.

Vergeet daarom niet om ook de buitenkant van de installatie voldoende regelmatig te reinigen zodat vuil geen kans krijgt om zich opeen te hopen of om zich hardnekkig vast te hechten aan het oppervlak.

Ook hier kan aandacht voor de basisregels van hygiënisch ontwerp voor een grote verbetering zorgen. Zorg er voor dat alles voldoende is afgedicht, dat er geen openingen of spleten zijn en dat alle delen bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud en reiniging. Zorg er ook voor dat de buitenkant van de installatie in duurzame materialen is opgebouwd die corrosiebestendig zijn, geen vocht opnemen en optimaal reinigbaar zijn. In de praktijk worden daarom ook de delen die niet in contact komen met voedsel of ingrediënten steeds vaker in roestvast staal vervaardigd.


Figuur 1. Vuil en stof op de buitenkant van uw installaties vormen een potentieel hygiënerisico voor uw product. (Bron: Packo Inox)

Zorg voor een hygiënische omgeving

Volgens de voedselnormering moet er ook aan de omgeving rondom de procesinstallaties voldoende aandacht worden geschonken om de kans op kruisbesmetting en/of verontreiniging te minimaliseren. Enkele tips:

  • Zorg ervoor dat constructieonderdelen (muren, afscheidingen, plafonds, enz.) een glad oppervlak hebben, van een ondoordringbaar materiaal zijn en makkelijk te onderhouden en te reinigen zijn.
  • Voorzie bij vloeren een goede afvoer, zodat stilstaand water geen kans biedt aan bacteriën om zich te nestelen.
  • Zorg ervoor dat afvoerputjes niet vast zijn en dat ze ook kunnen worden gereinigd
  • Voorzie voldoende helling bij horizontale platen, zodat stilstaand water geen kans krijgt.
  • Werk plafonds zodanig af dat ophoping van vuil en/of condens en vervuiling door deeltjes zo veel mogelijk wordt vermeden.
  • Zorg ervoor dat ook ramen en deuren makkelijk te onderhouden en te reinigen zijn.

Persoonlijke hygiëne

De mens vormt een belangrijke bron van besmetting in de voedingsindustrie. Personeelsleden dragen bijvoorbeeld vaak kiemen op de handen, op de kledij, in het haar, enz. Vandaar dat het zo cruciaal is dat al wie in de nabijheid komt van voedingsmiddelen of ingrediënten de persoonlijke hygiëne- en productievoorschriften strikt naleeft. Een propere werkomgeving werkt daarbij zeker stimulerend.

  
Figuur 2. Een hygiënische omgeving en propere installaties kunnen een goeie stimulans vormen voor een goede persoonlijke hygiëne bij het personeel. (Bron: Pako Inox)

Bron

Packo Inox Industry, Torhoutsesesteenweg 154, 8210 Zedelgem, www.packo.com

Andere artikels