Laat uw verpakking vertellen hoe vers uw voedingsproduct is!

Een groep van Vlaamse onderzoeksinstellingen en bedrijven werkt aan een projectaanvraag rond de ontwikkeling en integratie van een optische sensor in verpakkingsfolies, die de kwaliteit van het voedingsproduct alsook de integriteit van de verpakking continue opvolgt.

In het onderzoeksproject zal een optische sensor ontwikkeld worden die aan het oppervlak via een specifieke coating reageert met een aantal geurcomponenten, geproduceerd door microbiologische of chemische bederfprocessen in het levensmiddel. Door de integratie van de chip aan de binnenzijde van verpakkingsmaterialen zal deze continu de kwaliteitsstatus van het verpakte levensmiddel opvolgen, vanaf het verpakkingsproces tot in het rek van de supermarkt. Hierbij kan op elk moment via een infrarood lezer aan de buitenkant van de verpakking de optische sensor worden uitgelezen, waarbij het signaal gelinkt is met het gehalte aan gebonden geurcomponenten en met de kwaliteitstatus van het levensmiddel. Deze sensor zal dus niet visueel verkleuren.

Door onderzoek naar gevoelige coatings kan op deze manier een intelligent verpakkingsconcept  ontwikkeld worden, die het mogelijk maakt bederf van levensmiddelen in een vroegtijdig stadium te detecteren. Dergelijke technologie biedt niet alleen het voordeel dat elke individuele verpakking kan worden opgevolgd via een niet-destructieve techniek; het kan ook een belangrijke rol spelen in het terugdringen van voedselverspilling (vb. verpakte levensmiddelen tijdig in snelverkoop plaatsen).

Daarenboven zal in dit project onderzocht worden om deze multifunctionele optische sensor uit te bouwen met een eenheid gevoelig voor CO2, een gas dat veel toegepast wordt in verpakkingen als antimicrobiële component. Dergelijke MAP-verpakkingen (Modified Atmosphere Packaging) spelen een belangrijke rol in de voedingsindustrie. Het on-line en niet-destructief kunnen opvolgen van de CO2-concentraties in verpakkingen zal toelaten op een zeer snelle en accurate manier na te gaan of de gewenste CO2-concentratie behouden blijft in de verpakking of met andere woorden dat de verpakking al dan niet lekdicht is.

Dit onderzoeksproject zal ingediend worden bij IWT als een SBO-voorstel (Strategisch Basis Onderzoek) in januari 2013. De betrokken instellingen zijn UGent, Imec, KULeuven, VUB alsook Pack4Food, Sensors for Food en Food2Know. Ook bedrijven kunnen hieraan deelnemen door zich aan te sluiten bij de gebruikersgroep waardoor ze op de eerste rij zitten om de ontwikkeling op de voet te volgen en het projectverloop kunnen sturen. Om meer duiding te geven bij dit onderzoeksproject wordt op vrijdag 26 oktober 2012 in het Pand te Gent een studiedag rond “geïntegreerde sensoren in verpakkingen voor levensmiddelen” georganiseerd. Het programma en het inschrijvingsformulier kan u hier vinden. 

Geïnteresseerde bedrijven voor dit onderzoeksproject kunnen verder ook contact opnemen met:

Meer informatie rond SBO-projecten: http://www.iwt.be/subsidies/sbo/view