Een nieuwe klasse van potentiële prebiotica…

Het laboratorium voor levensmiddelenchemie en –biochemie van de K.U.Leuven heeft een nieuwe klasse van potentiële prebiotica geïdentificeerd, de arabinoxylooligosachariden.

Tijdens een doctoraatsstudie aan het laboratorium voor levensmiddelenchemie en –biochemie van de K.U.Leuven werd een nieuwe klasse van potentiële prebiotica geïdentificeerd: arabinoxylooligosachariden (AXOS). Er werd inzicht verworven in de aanmaak, de karakterisering, de fysico-chemische eigenschappen en de fysiologische effecten van deze AXOS.


Arabinoxylooligosachariden (AXOS) behoren tot een familie van water-oplosbare koolhydraten. AXOS zijn in hoofdzaak opgebouwd uit een hoofdketen van beta-(1-4)-gebonden xylose eenheden waarop arabinose eenheden gesubstitueerd zijn op positie O-(2) en/of O-(3).


Figuur: Schematische voorstelling van arabinoxylanen. Voor een AXOS is in de hoofdketen een beperkt aantal xylose eenheden aanwezig.

 


Prebiotica zijn niet-verteerbare ingrediënten die een positieve invloed uitoefenen op de gastheer (mens of dier) door selectief de groei en/of activiteit van één of meer types gunstige bacteriën te bevorderen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van gewenste micro-organismen in de darm gestimuleerd en worden de schadelijke microbiota onderdrukt.


AXOS kunnen aangemaakt worden vanuit arabinoxylanen door enzymatische hydrolyse. AXOS variëren zowel in ketenlengte als substitutiegraad. Dit geeft een extra dimensie aan het prebiotisch onderzoek dat zich momenteel hoofdzakelijk op lineaire prebiotica richt. Het doel van het doctoraatsonderzoek was dan ook het prebiotisch potentieel van AXOS in kaart te brengen en inzicht te krijgen in het belang van AXOS-ketenlengte en –substitutiegraad.

In de eerste plaats moest gezocht worden naar een geschikte methode om AXOS met verschillende ketenlengte en substitutiegraad aan te maken omdat AXOS niet commercieel beschikbaar zijn. Hiervoor werden goed gekarakteriseerde enzymen en fractioneringstechnieken gebruikt. Als uitgangsmateriaal werd arabinoxylan bevattende grondstoffen gebruikt om zo tot structureel verschillende AXOS te komen. De AXOS werden gekarakteriseerd:

  • stabiel bij hoge temperaturen
  • kunnen lang bewaard worden
  • stabiel bij een brede pH range
  • hebben een relatief neutrale smaak

Indien AXOS aan kippen- en rattenvoeders toegevoegd worden, verhoogde in de blinde darm van deze dieren het aantal bifidobacteriën significant, wijzend op hun sterk prebiotisch potentieel. Bovendien verbeterden AXOS in belangrijke mate de voederconversie en het lichaamsgewicht bij kippen die AXOS gesupplementeerde voeder kregen.

Bron

Swennen, Katrien. Production, characterisation and functionality of arabinosylooligosaccharides with different structures. 2007 Doctoraal proefschrift.

Informatie

Laboratorium voor levensmiddelenchemie en –biochemie; K.U.Leuven