Waterhergebruik: yes! Maar hoe?

Waterdruppel in handen

Nu het de voorbije weken overvloedig geregend heeft, kan mens en natuur terug even ademhalen wat betreft de grondwatervoorraad. Van deze tijd moeten we dan ook dankbaar gebruik maken om ons te wapenen tegen een potentieel droge zomer, zoals we die sinds 2018 kennen. Maar hoe evolueer je nu van een KMO naar een klimaat robuuste onderneming? In dit artikel lichten we enerzijds de webinar 'wat kost water' van watercircle.be uit alsook het project Smart-WaterUse toe met ook een voorbeeldcase vanuit de groentenverwerkende industrie.

Meten is weten.

Daarmee begint Tom Vandekerckhove van Bosaq de webinar 'Wat kost water' van watercircle.be. Het is als onderneming van belang om te weten wat de kwaliteit en de kwantiteit is van al de beschikbare waterbronnen binnen de verschillende processen. Zo een waterbalans in kaart brengen is niet evident en hier zitten verschillende lozingsvoorwaarden en kostprijzen aan verbonden. Zo heb je enerzijds de kostprijs voor het monitoren van het interne watergebruik via analoge of digitale watermeters. Anderzijds hangt er ook een kostprijs aan het visualiseren en monitoren van de verkregen data. 

Tenslotte gaf Tom ook een overzicht weer van alle mogelijke waterbronnen, met bijhorende kostprijsranges en zuiveringsnood. De waterbronnen die besproken werden, waren stadswater, grondwater, regenwater, oppervlaktewater, brakwater, zeewater en afvalwater. Deze laatste waterbron is bovendien een interessante bron om op in te zetten als onderneming indien men duurzamer wilt omgaan met zijn grondstoffen. Afvalwater kan men namelijk opwaarderen en hergebruiken naar proceswater in de plaats van deze te lozen. Hierbij bespaart men de (boven)gemeentelijke bijdrage voor het lozen van het afvalwater alsook de drinkwaterprijs. Hier hangt er ook wel een kost aan voor het zuiveren van het afvalwater. 

Herbekijk de webinar

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Waterhergebruik 

In het tweede deel van de webinar gaat Rob van den Broeck van Aaqua nog wat dieper in op het topic van waterhergebruik. Hij legt hierbij uit waarom waterhergebruik nodig kan zijn en hoe de meeste hergebruik installaties eruit zien. Een standaard hergebruiksysteem bestaat uit een ultrafiltatiesysteem achter de waterzuiveringsstap waaruit er laagwaardig water ontstaat. Dit laagwaardig water bevat geen zwevende stoffen maar is nog geen drinkwaterkwaliteit. Om drinkwaterkwaliteit te bekomen is er nog een volgende stap nodig, nl. omgekeerde osmose. Hieruit ontstaat hoogwaardig water dat drinkwaterkwaliteit heeft en toegepast kan worden als proceswater (eventueel na ontharding) of ultrapuur water voor vb. stoomketels. Ook hiervan wordt er een prijsrange meegegeven voor de investeringskosten, operationele kosten, rekening houdend met de kosten voor de chemicaliën die nodig zijn voor het reinigen van de membranen.

Wanneer is waterhergebruik nu rendabel?

  • In het geval de huidige intake te duur is. Het leidingwater, putwater of oppervlaktewater is van slechte kwaliteit of onvoldoende vergund wat bijgevolg een hoge zuiveringskost met zich meebrengt.
  • In het geval dat de lozing te duur is. Via hergebruik kan men als onderneming hier 60-70% op besparen.
  • Je vangt regenwater op en je hebt een hergebruikinstallatie staan, dan kan het rendabel zijn om dat regenwater te hergebruiken.
  • Indien er veel gebruik gemaakt wordt van warm water in de processen in het bedrijf, kan hergebruik ook rendabel zijn omwille van de besparingen op verwarmingskosten.
  • Voor leverzekerheid zoals in tijden van het afschakelplan.
  • Voor waterkwaliteit op maat. Er kunnen verschillende kwaliteiten bekomen worden via hergebruik, op maat van uw proces. 

De webinar werd afgesloten met 2 casestudies. De eerste casestudies vindt plaats in het runderslachthuis Adriaens in Zottegem, waarbij er vroeger 70% stadswater en 30% putwater gebruikt werd. Het dagelijkse waterverbruik was echter hoger dan de hoeveelheid water waarvoor het bedrijf een vergunning kreeg om te lozen. Door in te zetten op waterhergebruik wordt er nu 70% water hergebruikt en 30% putwater gebruikt. De tweede case gaat over water dat hergebruikt wordt voor de tankcleaning met een recovery van 66%.

Op welke maatregel zet ik eerst in als bedrijf?

De webinar 'Wat kost water' geeft een goed overzicht van alle kosten die erbij komen kijken bij het verduurzamen van het waterbeheer in een onderneming. Maar hoe beslist een bedrijf op welke maatregel er eerst ingezet moet worden en hoe kan een bedrijf uberhaupt weten welke maatregelen er juist nodig zijn voor hun bedrijf? 

Smartwateruse Logo

Hiervoor werd dit jaar het collectieve project Smart WaterUse opgestart, waarin Flanders' FOOD, Fevia, De Blauwe Cluster, Centexbel, UGent, Watercircle.be, VITO en VLAKWA de handen in elkaar slaan om  de toeristische-, (zee)voedings-, aquacultuur- en textielsector te bewegen naar waterbesparende maatregelen. Hierbij zal er o.a. een WATERBAROMETER tool ontwikkeld worden, die naast een ruwe waterbalans, aangeeft waar de grootste waterrisico's zitten in een ondrneming en eveneens de waterbesparende opportuniteiten weergeeft. Dit ondersteunt bedrijven om een passend actieplan uit te stippelen richting duurzaam waterverbruik en op die manier de watergerelateerde risico’s te beperken. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de technisch-economische haalbaarheid van alternatieve waterbronnen, monitoring, digitalisering en wetgeving.

Een voorbeeldcase

Een mooi voorbeeld van hoe men kan inzetten op slimmer waterbeheer is te zien bij de samenwerking tussen het diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost en het technologiebedrijf Endress+Hauser. Hierbij heeft Pasfrost namelijk geïnvesteerd in een nieuw waterhergebruiksysteem, gebaseerd op omgekeerde osmose. Bij omgekeerde osmose wordt er gebruikt gemaakt van een membraan dat het water filtert en zuivert tot drinkwaterkwaliteit. Een goede staat van het membraan is bijgevolg van cruciaal belang en dit wordt nu gemakkelijk gemonitord en opgevolgd met behulp van een Memosens geleidbaarheidssensor. Als resultaat kan het bedrijf nu 3/4de van het watergebruik hergebruiken en is het bedrijf minder afhankelijk van de gemeentelijke watervoorraad. Een duurzame en kostenefficiente oplossing dus!

Meer informatie