Samen tegen corona, ook in de voedingsindustrie!

COVID-19 heeft een impact op vele vlakken, ook in de voedingsindustrie. Het is in zo een tijden dat men ook beseft hoe belangrijk het is om proactief te zijn en klaar te staan voor de toekomst. Lees in dit artikel hoe we via 2 collectieve projecten de voedingsindustrie proberen te ondersteunen in deze bizarre tijd.

COOVIRH: Coronaveiligere Omgevingen Voor Onverpakte Voeding In Retail En Horeca

Tijdens de COVID-19-lockdown werd er een grote terugval vastgesteld bij de voedingsbedrijven in de verkoop van onverpakte voedingsmiddelen zoals o.a. brood, groenten en fruit. Ook al is er (nog) geen wetenschappelijk bewijs dat het Corona virus overgedragen wordt via voeding, zijn er consumenten die een vorm van smetvrees ontwikkeld hebben t.a.v. voeding die door andere consumenten ‘zou’ aangeraakt zijn.

Andere voedingsbedrijven kenden dan weer een grote omzetdaling door de sluiting van de horeca, catering (bedrijfs- en schoolrestaurants), feest- en evenementsector. Ook in deze sectoren zijn ‘open’ buffetten waar verse voeding aangeboden wordt belangrijk en bedrijven vrezen dat zelfs bij heropstart de verkoop van dit soort voedingswaren niet normaliseert zonder bijkomende oplossingen om de consumenten gerust te stellen.

Hoe willen we op deze uitdaging een antwoord bieden?

Brood met mondmasker

Met het COOVIRH project willen we de verkoop van onverpakte voedingsmiddelen normaliseren in retail en horeca door het aanleveren van doeltreffende voorzorgsmaatregelen.

De meest doelstreffende maaregelen zullen we achterhalen door een inventarisatie te maken van de maatregelen die nu reeds, in binnen- en buitenland, door diverse ondernemers (voedingsbedrijven, retail en horeca) toegepast worden, aangevuld met nieuwe mogelijke oplossingen die kunnen aangeboden worden door bv. de verpakkingsindustrie (herbruikbare of recycleerbare verpakking) of bv. de meubelindustrie (winkelmeubels en -inrichting om onverpakte voeding te beschermen).

Nadien selecteren we een aantal veelbelovende ‘best practices’, onder andere aan de hand van bevragingen bij ondernemers in de voedingsindustrie, retail, horeca en consumenten. Via co-creatie sessies waar creatieve denkers uit de industrie samenwerken met vertegenwoordigers van consumenten, bekijken we hoe deze praktijken nog verder verbeterd kunnen worden.

De bekomen ‘best practices’ zullen samengebracht worden in een handige gids voor ondernemers, en gedemonstreerd worden in real life settings zoals horeca-zaken, supermarkten of een kantine, terwijl consumenten bevraagd en geobserveerd worden om de bruikbaarheid verder beter in kaart te brengen.

Venticoveat: Preventie van besmettingen met coronavirus via luchttransmissie in slachthuizen en uitsnijderijen

Elk voedingsbedrijf staat voor de grote uitdaging om de werkvloer coronavrij te houden. Vanuit het initiatief van de vleesindustrie is het project Venticoveat ontstaan, waarbij Flanders’ FOOD, ILVO en WTCB in samenwerking met FEBEV, de federatie van het Belgisch vlees, specifieke maatregelen zullen identificeren om de mogelijkheid van aërogene transmissie in vleesbedrijven maximaal in te perken.

Tijdens het project zullen ventilatie- en voedselveiligheidsspecialisten een combinatie van preventieve acties evalueren en demonstreren. Op die manier willen we de overdracht van het coronavirus via de lucht helpen te voorkomen. Daarnaast zal het effect van gerichte ingrepen op vlak van ventilatie gesimuleerd worden door de luchtstromen voorafgaand in kaart te brengen. Tot slot zullen we een bemonsteringsprotocol voor het coronavirus in sanitair afvalwater ontwikkelen om zo een indicatie te krijgen over de eventuele besmettingsgraad en om vroegtijdig de aanwezigheid van het coronavirus op de werkvloer te detecteren.

Hoe willen we dit concreet realiseren?

Concreet willen we de inzichten en resultaten uit dit project delen met alle sectoren uit de voedingsindustrie, alsook met de HVAC-sector. Aan de hand van feedback en forward momenten met de leden van het project Venticoveat zal er rekening gehouden worden met de noden en obstakels binnen de voedingsindustrie. De volgende zaken komen hierbij aanbod:

  • In kaart brengen van luchtstromen in de productieruimtes en andere kritische ruimtes (sanitair, refters, …) van slachterijen en uitsnijderijen via CFD modellering;
  • Informatie over de rol die ventilatie en gekoppelde of losstaande luchtzuiveringstechnieken kunnen spelen in de verspreiding van het coronavirus;
  • Preventieve maatregelen aanreiken die in heel het bedrijf toegepast kunnen worden;
  • Ontwikkeling van een bemosteringsprotocol voor detectie van het coronavirus in sanitair afvalwater om als 'early warning' indicator van een mogelijke besmetting op de werkvloer te dienen.

Om jullie op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen inzake de verspreiding van Covid-19, zullen we in de loop van het project webinars, kennisbrochures, nieuwsbrieven en nog andere disseminatie-activiteiten voorzien. Testcases zullen uitgevoerd worden bij bedrijven uit de vleesindustrie, maar dit zal zeker inzichten genereren die ook toegepast kunnen worden in andere sectoren van de voedingsindustrie.

Als het bovenstaande u interesseert, kan u lid worden van de begeleidingsgroep van Venticoveat. Bij een lidmaatschap kan je tijdens de begeleidingsgroep vergadering feedback geven en mee nadenken over de haalbaarheid en effectiviteit van bepaalde maatregelen of technieken.