Lavetan waakt over de gezondheid van de consument

Lavetan waakt over de gezondheid van de consument

Voor een laboratorium als Lavetan was het Flanders' FOOD project Sensors For Food een belangrijk platform omdat het aanleiding gaf tot een grotere informatieuitwisseling en betere samenwerking tussen voedingsbedrijven, technologieaanbieders en kennisinstellingen m.b.t. sensortechnologieën.

Technologie is niet meer weg te denken uit de voedingsfabriek van vandaag. Producenten moeten snel en flexibel kunnen inspelen op de variërende vraag van de consument. Nieuwe sensortechnologieën bieden voedingsproducerende bedrijven toenemende mogelijkheden om hen bij te staan in het garanderen van productkwaliteit, voedselveiligheid en het verhogen van procesefficiëntie. Het verlanglijstje dat de voedingsindustrie aan dergelijke sensoren stelt is echter niet min: ze moeten snel en accuraat betrouwbare metingen kunnen uitvoeren, gebruiksvriendelijk te bedienen zijn, robuust genoeg zijn voor gebruik nabij de productielijnen, en als het even kan hun bepalingen ook nog contactloos kunnen uitvoeren.

Lavetan is al van bij het eerste technologische project van FF een actieve partner. Door hun deelname aan de platformwerking houdt Lavetan de vinger aan de pols m.b.t. technolgische ontwikkelingen in en voor de voedingsindustrie.