Projecten

Lopende projecten

2DIGIT Towards Digital Food Factories
BotulinSafe Niet-toxische Clostridium botulinum stammen en hun bijdrage tot product- en procesinnovaties
CIRCOPACK Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie
Cleansurface Beïnvloeding van kleefgedrag van RVS door chemische en fysische oppervlaktebehandeling voor preventieve, curatieve behandeling van fouling en biofilms
ColRobFood Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie
EXTENDLIFE Natuurlijke ingrediënten ter voorkoming van chemisch en microbieel bederf in bakkerij- en vleesproducten
i-FAST In-factory food analytical systems and technologies
i-FAST innovatieplatform en adviesverlening multidisciplinair forum van voedingsbedrijven en technologieaanbieders
i-FAST validatietraject FYSTEM Niet-invasieve fysische structuurbepaling van voedingsemulsies via lage - resolutie NMR
i-FAST validatietraject MOBISPEC Draagbare (hyper)spectrale analyse voor de werkvloer - van puntspectroscopie tot hyperspectrale camera's
i-FAST validatietraject X-FAST Interne kwaliteit van poreuze levensmiddelen: 3D X-stralen tomografie toegepast op product en proces
Living lab agrifood 4.0 de implementatie van gekende, maar nog niet ten volle benutte (slimme) technologie faciliteren en versnellen
MiMIP Economische/technische haalbaarheidsstudie om snel en effectief, specifieke peptiden te meten via MIP gebaseerde sensoren in melk
REDBOAR Reductie van berengeur in vleesproducten: alternatieve productieprocessen
Roadmap voedingsverpakking van de toekomst Deze Roadmap moet de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030)
S3FOOD - Digitale innovatie in de agro-voedingsindustrie Financiële steun voor KMOs in de agrovoedingssector voor transitie naar Industrie 4.0
SAFEMEAT Strategieen voor het beheersen van pathogenen en gebruik van indicatorkiemen in de vleesketen
Scope Voedingsindustrie Competentieprognose in kaart brengen van een voedingsindustrie in verandering: impact digitalisering
SensInFood Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0
Smart WaterUse Het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-) voeding, aquacultuur, textiel en toerisme
Sucr'eau Waterhergebruik en valorisatie nevenstroom bij de tweede blancheerstap in de aardappelverwerkende industrie
WaMIP Economische/technische haalbaarheidsstudie voor het gebruik van MIP gebaseerde sensoren in de groenten en -aardappelverwerkende sector
WIFI 2020 Workplace innovation for the food industry
AgriFood 4.0 Visieontwikkeling rond de agri 4.0 - food 4.0 koppeling als enabler voor de groei van de Vlaamse aardappel- en groentenverwerkende sector
EffSep Efficiënte scheiding van macrobestanddelen uit biomassa door combinatie van eenheidsoperaties gebaseerd op inzicht in structurele organisatie
FIBRAXFUN A knowledge base for exploiting novel wheats rich in arabinoxylan dietary fibre throughout the wheat value chain
LESSantibiotics Vermindering van antibioticum gebruik en resistentie in de voedingsketen
MeatHybrid Substitution of animal by plant proteins in meat products
proTenderHam Kwaliteitsvariatie in verse hammen en kookhammen van varkens in Vlaanderen: inzicht in de bijdrage van genetica en minimaal invasieve meettechnieken
CropExplore Exploratie van alternatieve grondstoffen voor toepassing in de voedingssector
TexProSoy De impact van verwerkingsstappen op de techno-functionele en nutritionele eigenschappen van soja-proteïnen
EFRO NuHCaS Ontwikkelen van testomgeving die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren van maaltijden nabootsen

Meld je idee aan voor een project

Flanders' Food in Nationale en Internationale projecten

Lopende Projecten
Connsensys Connecting smart sensor systems for the food industry
Food from Food Plant based product innovation
Food Heroes To optimise (re)use of material and natural resources in North-West Europe
Nutritional Ingredients Thematic partnership for nutritional ingredients
Smart Sensors 4 Agri-food Thematic partnership to lower the barriers for agri-food companies to access and implement the newest smart electronic systems
Terafood Compacte en goedkope Terahertz sensor voor het monitoren van voedselkwaliteit
GlycoProFit Kost-efficiënte synthese van gezondheidsbevorderende glycobiosen

Afgeronde projecten

Einddatum
ALLMOD Risico-evaluatie van allergenen in functie van proces-, product- en installatie-eigenschappen tijdens verdringing en na reiniging 14/02/2013
Bloemfunctionaliteit I Evaluatie van de bloemfunctionaliteit voor graangebaseerde toepassingen 30/11/2009
Bloemfunctionaliteit I 1/2 Invloed van bloemconstituenten en tarwe-/bloemveroudering op de bloemfunctionaliteit 30/09/2012
Bloemfunctionaliteit II Bloemfunctionaliteit II 30/04/2014
BOARVAL Impact van inmenging van varkensvlees met berengeur op perceptie van vlees en vleesproducten in Vlaanderen 31/03/2016

Opvolging van partnerprojecten

Lopende Projecten
Bisceps Biofilm susceptibility sensors for in situ biofilm monitoring
INNOCHEF Genieten aan elke tafel
ProFibFun Tailoring food protein functionality by rational design of fibrillar structures
SUSFOOD SUStainable FOOD production and consumption