Projecten

Lopende projecten

AgriFood 4.0 Visieontwikkeling rond de agri 4.0 - food 4.0 koppeling als enabler voor de groei van de Vlaamse aardappel- en groentenverwerkende sector
FIBRAXFUN A knowledge base for exploiting novel wheats rich in arabinoxylan dietary fibre throughout the wheat value chain
LESSantibiotics Vermindering van antibioticum gebruik en resistentie in de voedingsketen
MeatHybrid Substitution of animal by plant proteins in meat products
proTenderHam Kwaliteitsvariatie in verse hammen en kookhammen van varkens in Vlaanderen: inzicht in de bijdrage van genetica en minimaal invasieve meettechnieken
BotulinSafe Niet-toxische Clostridium botulinum stammen en hun bijdrage tot product- en procesinnovaties
CIRCOPACK Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie
Cleansurface Beïnvloeding van kleefgedrag van RVS door chemische en fysische oppervlaktebehandeling voor preventieve, curatieve behandeling van fouling en biofilms
ColRobFood Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie
DIGITRACK Versnellen van de digitale maturiteit van Vlaamse voedingsbedrijven
Living lab agrifood 4.0 de implementatie van gekende, maar nog niet ten volle benutte (slimme) technologie faciliteren en versnellen
Operator 4.0 Digitalisatie op de werkvloer - impact en ondersteuningsmogelijkheden voor operatoren in de voedingsindustrie
REDBOAR Reductie van berengeur in vleesproducten: alternatieve productieprocessen
Roadmap voedingsverpakking van de toekomst Deze Roadmap moet de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030)
S3FOOD - Digitale innovatie in de agro-voedingsindustrie Financiële steun voor KMOs in de agrovoedingssector voor transitie naar Industrie 4.0
SAFEMEAT Strategieen voor het beheersen van pathogenen en gebruik van indicatorkiemen in de vleesketen
Scope Voedingsindustrie Competentieprognose in kaart brengen van een voedingsindustrie in verandering: impact digitalisering
SensInFood Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0
Smart WaterUse Het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-) voeding, aquacultuur, textiel en toerisme
Sucr'eau Waterhergebruik en valorisatie nevenstroom bij de tweede blancheerstap in de aardappelverwerkende industrie
WIFI 2020 Workplace innovation for the food industry
CropExplore Exploratie van alternatieve grondstoffen voor toepassing in de voedingssector
EffSep Efficiënte scheiding van macrobestanddelen uit biomassa door combinatie van eenheidsoperaties gebaseerd op inzicht in structurele organisatie
Plant Protein Pilot Uitbreiding van de Food Pilot met een pilootlijn voor het isolerenen concentreren van hoogwaardig eiwit uit diverse plantaardige grondstoffen
TexProSoy De impact van verwerkingsstappen op de techno-functionele en nutritionele eigenschappen van soja-proteïnen
EFRO NuHCaS Kitchen Pilot Ontwikkelen van testomgeving die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren van maaltijden nabootsen
InFlOOD Een studie naar de impact van media op voedselconsumptie in Vlaanderen
MicroWave Pilot In gebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden (op pilootschaal) bereid en geregenereerd kunnen worden

Meld je idee aan voor een project

Flanders' Food in Nationale en Internationale projecten

Lopende Projecten
Connsensys Connecting smart sensor systems for the food industry
Food from Food Plant based product innovation
Food Heroes To optimise (re)use of material and natural resources in North-West Europe
Nutritional Ingredients Thematic partnership for nutritional ingredients
Smart Sensors 4 Agri-food Thematic partnership to lower the barriers for agri-food companies to access and implement the newest smart electronic systems
Terafood Compacte en goedkope Terahertz sensor voor het monitoren van voedselkwaliteit
GlycoProFit Kost-efficiënte synthese van gezondheidsbevorderende glycobiosen

Afgeronde projecten

Einddatum
Acrylamide Beheersing van de acrylamideproblematiek in de verwerkende aardappelsector 31/12/2009
Chillmeat Koeling van runderkarkassen: optimalisering en alternatieve systemen 31/05/2014
i-FAST innovatieplatform en adviesverlening multidisciplinair forum van voedingsbedrijven en technologieaanbieders 31/01/2020
i-FAST validatietraject MOBISPEC Draagbare (hyper)spectrale analyse voor de werkvloer - van puntspectroscopie tot hyperspectrale camera's 31/01/2020
MICROSENS Relatie tussen kiemgetallen, microbiële metabolietvorming en sensorische kwaliteit van levensmiddelen 31/12/2011

Opvolging van partnerprojecten

Lopende Projecten
Bisceps Biofilm susceptibility sensors for in situ biofilm monitoring
INNOCHEF Genieten aan elke tafel
ProFibFun Tailoring food protein functionality by rational design of fibrillar structures
SUSFOOD SUStainable FOOD production and consumption