Projecten

HighQJuice

Optimale productie van plantaardige sappen en purees met minimale impact op de kwaliteit

OPPORTUNITEIT

De algemene doelstelling van dit project is de optimalisering van verschillende state-of-the-art processtappen (en de koppeling ervan) die toelaten sappen of purees met maximaal kwaliteitsbehoud te produceren.

Bedrijven beslisten om voor appel- en wortelsap, wortel- en boerenkoolpuree een gevalideerd processchema te ontwikkelen.

Hoewel de voorbije jaren reeds verschillende initiatieven werden genomen om gerichte kennisopbouw en –verspreiding rond het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van innovatieve maal-, pers-, en conserveringstechnologieën bij voedingsbedrijven te brengen, blijft de industriële implementatie ervan beperkt in Vlaanderen.

Het project differentieert zich van andere onderzoeksprojecten door combinaties van procestechnologieën te bestuderen

ONDERZOEKSAANPAK

In dit project wordt gebruik gemaakt van Inert Gas (IG) vermaling en Low Oxygen (LO) persen in combinatie met High Hydrostatic Pressure (HPP), Pulsed Electric Field (PEF) en Radio Frequency (RF) pasteurisatie. De IG-LO-technologie zal geoptimaliseerd worden voor elk type eindproduct (appel- en wortelsap, wortel- en boerenkoolpuree), HPP en PEF voor appel- en wortelsap en HPP en RF voor wortel- en boerenkoolpuree. Na de optimalisatiestap zal per product de IG-LO-technologie gecombineerd worden met de pasteurisatietechnologieën op pilootschaal en vergeleken worden met thermische pasteurisatie.

Bijkomend zal een kosten-batenanalyse gemaakt worden, waardoor het voor de bedrijven mogelijk wordt een inschatting te maken van de economische haalbaarheid van deze technologieën.

DOELGROEP EN VERWACHTE RESULTATEN

Dit project is bedoeld voor de Vlaamse fruit- en groenteverwerkende bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe technologische mogelijkheden om hen toe te laten om de kwaliteit (smaak, kleur, …) van hun huidige producten te verhogen of om innovatieve producten (nieuwe samenstellingen, behoud van nutriënten, consistenties, ...) te produceren en zodoende productdifferentiatie te realiseren.

UITVOERDERS

Hoofduitvoerder: ILVO

Mede-uitvoerder: KU Leuven

  • Laboratorium Levensmiddelentechnologie, Centrum voor Levensmiddelen- en microbiële technologie onder leiding van Prof. Marc Hendrickx (marceg.hendrickx@kuleuven.be)

Deelnemen

Het project is gestart in oktober 2016 en loopt tot september 2018 (projectduur 2 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).

De jaarlijkse projectbijdrage voor projectdeelname bedraagt:

De-Minimisregel is van toepassing. De subsidie wordt toegekend als onrechtstreekse staatssteun evenredig aan het aantal deelnemende bedrijven aan het project. Het bedrag voor onrechtstreekse staatsteun voor het project is vastgesteld 12.727 euro per deelnemer per jaar.