Projecten

EXTENDLIFE

Natuurlijke ingrediënten ter voorkoming van chemisch en microbieel bederf in bakkerij- en vleesproducten

EXTENDLIFE is gegroeid vanuit de concrete vraag uit de voedingssector en ingrediëntenleveranciers naar natuurlijke ingrediënten als alternatief voor ‘chemische’ en ‘synthetische’ bewaarmiddelen. Vooral onder druk van de consument (en ook retail). Wetenschappelijk onderzoek toonde ondertussen aan dat natuurlijke ingrediënten potentieel hebben als alternatief, maar concrete toepassingen blijven uit. Dit omwille van een hogere kostprijs, maar vooral omwille van ongewenste smaak- en aromaeigenschappen. Natuurlijke bewaarmiddelen dienen immers vaak boven de smaak- en geurdrempelwaarde gedoseerd te worden om voldoende werkzaamheid te garanderen. De uitdaging van EXTENDLIFE is te onderzoeken of het mengen van verschillende natuurlijke ingrediënten, elk in verlaagde concentraties onder de geur- en smaakdrempel, kan resulteren in een volwaardig alternatief voor de synthetische bewaarmiddelen op de markt.

Concept: Verschillende natuurlijke componenten met verschillende werkingsmechanismen combineren:

  • Elke component heeft een maximale dosis (en overeenkomstige effectiviteit) waarbij geen smaakafwijking optreedt
  • Combineren van verschillende werkingsmechanismen: 
    • Maken van mengsels/cocktails
    • Aanvullende werking
    • Dosering en smaakafwijking per component beperkt houden
    • Effectiviteit verhogen

Einddoel van het project is bedrijven te voorzien van (mengsels van) alternatieve natuurlijke ingrediënten om chemisch en microbieel bederf tegen te gaan op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Concreet wordt gezocht naar antioxidatieve (AO), antimicrobiële (AM) en antifungale (AF) ingrediënten

Deelnemen

Indien u interesse heeft in dit project, kunt u contact opnemen met Inge Dirinck (inge.dirinck@flandersfood.com).