Projecten

Lopende projecten

2DIGIT Towards Digital Food Factories
ColRobFood Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie
i-FAST In-factory food analytical systems and technologies
i-FAST innovatieplatform en adviesverlening multidisciplinair forum van voedingsbedrijven en technologieaanbieders
i-FAST validatietraject FYSTEM Niet-invasieve fysische structuurbepaling van voedingsemulsies via lage - resolutie NMR
i-FAST validatietraject MOBISPEC Draagbare (hyper)spectrale analyse voor de werkvloer - van puntspectroscopie tot hyperspectrale camera's
i-FAST validatietraject X-FAST Interne kwaliteit van poreuze levensmiddelen: 3D X-stralen tomografie toegepast op product en proces
Living lab agrifood 4.0 de implementatie van gekende, maar nog niet ten volle benutte (slimme) technologie faciliteren en versnellen
MiMIP Economische/technische haalbaarheidsstudie om snel en effectief, specifieke peptiden te meten via MIP gebaseerde sensoren in melk
Scope Voedingsindustrie Competentieprognose in kaart brengen van een voedingsindustrie in verandering: impact digitalisering
SensInFood Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0
Sucr'eau Waterhergebruik en valorisatie nevenstroom bij de tweede blancheerstap in de aardappelverwerkende industrie
WheatData haalbaarheid van een gedigitaliseerde waardeketen van tarwe tot brood/bakkerijproduct
WIFI 2020 Workplace innovation for the food industry
AgriFood 4.0 Visieontwikkeling rond de agri 4.0 - food 4.0 koppeling als enabler voor de groei van de Vlaamse aardappel- en groentenverwerkende sector
CropExplore Exploratie van alternatieve grondstoffen voor toepassing in de voedingssector
LESSantibiotics Vermindering van antibioticum gebruik en resistentie in de voedingsketen
MeatHybrid Substitution of animal by plant proteins in meat products
proTenderHam Kwaliteitsvariatie in verse hammen en kookhammen van varkens in Vlaanderen: inzicht in de bijdrage van genetica en minimaal invasieve meettechnieken
BotulinSafe Niet-toxische Clostridium botulinum stammen en hun bijdrage tot product- en procesinnovaties
CIRCOPACK Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie
Cleansurface Beïnvloeding van kleefgedrag van RVS door chemische en fysische oppervlaktebehandeling voor preventieve, curatieve behandeling van fouling en biofilms
EXTENDLIFE Natuurlijke ingrediënten ter voorkoming van chemisch en microbieel bederf in bakkerij- en vleesproducten
REDBOAR Reductie van berengeur in vleesproducten: alternatieve productieprocessen
Roadmap voedingsverpakking van de toekomst Deze Roadmap moet de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030)
S3FOOD - Digitale innovatie in de agro-voedingsindustrie Financiële steun voor KMOs in de agrovoedingssector voor transitie naar Industrie 4.0
SAFEMEAT Strategieen voor het beheersen van pathogenen en gebruik van indicatorkiemen in de vleesketen
WaMIP Economische/technische haalbaarheidsstudie voor het gebruik van MIP gebaseerde sensoren in de groenten en -aardappelverwerkende sector

Meld je idee aan voor een project

Flanders' Food in Nationale en Internationale projecten

Lopende Projecten
Codesign Aliment Begeleidingstraject rond codesign en cocreatie voor kmo's uit de agrovoedingsindustrie
Connsensys Connecting smart sensor systems for the food industry
Food from Food Plant based product innovation
Food Heroes To optimise (re)use of material and natural resources in North-West Europe
Nutritional Ingredients Thematic partnership for nutritional ingredients
Smart Sensors 4 Agri-food Thematic partnership to lower the barriers for agri-food companies to access and implement the newest smart electronic systems
Terafood Compacte en goedkope Terahertz sensor voor het monitoren van voedselkwaliteit
GlycoProFit Kost-efficiënte synthese van gezondheidsbevorderende glycobiosen

Afgeronde projecten

Einddatum
Acrylamide Beheersing van de acrylamideproblematiek in de verwerkende aardappelsector 31/12/2009
Chillmeat Koeling van runderkarkassen: optimalisering en alternatieve systemen 31/05/2014
MICROSENS Relatie tussen kiemgetallen, microbiële metabolietvorming en sensorische kwaliteit van levensmiddelen 31/12/2011
GLUeLESS De rol van de verschillende ingrediënten in de kwaliteitsbepaling van glutenvrij brood 31/12/2017
OPTIDRYBEEF Safe and qualitative dry aging of beef 31/05/2018

Opvolging van partnerprojecten

Lopende Projecten
Bisceps Biofilm susceptibility sensors for in situ biofilm monitoring
INNOCHEF Genieten aan elke tafel
ProFibFun Tailoring food protein functionality by rational design of fibrillar structures
SUSFOOD SUStainable FOOD production and consumption