Understanding

understanding concept logo
Creëer begrip en waardering van voedselveiligheid

Algemene doelstellingen 

Gemediatiseerde voedseluitbraken leiden al te vaak tot misinterpretaties van de gevaren en de risico’s en vergroten op die manier het algemene wantrouwen van de consumenten ten opzichte van industriële voedselproductie. Het woord (voedselveiligheids)risico’s wekt dan ook bij velen automatisch een negatieve connotatie op. Het is de uitdaging om dit te laten omslaan naar een positieve gevoelswaarde en betrokkenheid. Daarom vormt het correct begrijpen, communiceren en interpreteren van voedselveiligheid en de gevaren en de risico’s voor de volksgezondheid een belangrijke uitdaging voor de toekomst.  

Om een beter begrip van voedselveiligheid te realiseren dient men de mens en zijn gedrag tegenover voedselveiligheidsrisico’s beter te begrijpen. Hiervoor moet men op effectievere wijze individu’s of groepen van individu’s kunnen bereiken en hun gedragingen positief gaan beïnvloeden.  

De vier belangrijke doelgroepen: 

  • Actoren (met experten en leken) binnen de keten van produceren tot verhandelen van voeding 
  • Toeleveranciers en dienstverleners van voedingsbedrijven 
  • Beleidsmensen 
  • Consumenten (en zijn risicogroepen) en burgers 

Concrete aanpakken binnen dit concept focussen enerzijds op positieve voedselveiligheid cultuur en klimaat (arbeidsorganisatie) en anderzijds op voedselinformatie (en risico) communicatie die via humane wetenschappen een oplossing (interventiestrategieën, communicatietools, etc.) trachten te vinden op deze uitdagingen. Kennis van sociale media is hierin ook van belang. 

Verwachte resultaten 

  • Bredere beschikbaarheid van kennis en begrip over algemene voedselveiligheidsaspecten, de gevaren en risico’s, zowel binnen een voedingsbedrijf, in de waardeketen als in de maatschappij. 
  • Strategische prioritisering en managementbeslissingen die resulteren in hygiënischere en voedselveiligere praktijken en bijgevolg een verlaging van de risico’s in de waardeketen. 
  • Een effectiever beleid door de beleidsorganen en een groter vertrouwen van de consument in de industriële productie van voeding.