Farm to fork risks

farm to fork risks concept logo
Maak voedselveiligheid duurzamer en geconnecteerd

Algemene doelstellingen 

Onder impuls van de klimaatsverandering en milieuaantasting, heeft Europa het plan om tegen 2050 een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie (Green deal) te zijn. Vanwege het verband tussen onze gezondheid, een gezonde samenleving en een gezonde planeet staat duurzame voedselproductie centraal in de Europese Green Deal. De Europese Farm to Fork strategy moet de transitie naar een duurzaam voedingssysteem versnellen. Deze versnelde transitie zal een impact hebben op hoe de actoren binnen de waardeketen voedselveiligheid kunnen blijven garanderen.  

Daarom is het essentieel dat voedingsbedrijven toegang krijgen tot de kennis over de nieuwe (of andere) gevaren die deze verduurzaming van het voedingssysteem met zich zal brengen. Vaak zal het gaan over aspecten die upstream in de waardeketen worden toegepast waardoor de verwerker voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Indien men onvoldoende bewust is van de nieuwe gevaren bestaat dat de hiermee gelinkte kans de risico’s voor de volksgezondheid onvoldoende worden beheerst. 

Potentiële uitdagingen voor de voedingsbedrijven: 

 • Allergeniciteit in relatie tot de evolutie van eiwitdiversificatie  
 • Zware metalen 
 • Toxische fytochemicaliën (in planten) of biologische gewasbeschermingsmiddelen 
 • (Nieuwe) chemische en microbiële procescontaminanten 
 • Mycotoxines wegens de eiwitdiversificatie in eiwitbronnen en de klimaatopwarming 
 • Verspreiding van antibioticaresistentie 
 • Voedingsingrediënten en – producten op basis van nevenstromen 
 • Herformulaties van voedingsproducten met alternatieve grondstoffen of minder zout, suiker en vet 
 • Nieuwe duurzame verwerkingsmethodes 

Verwachte resultaten 

 • Nieuwe technieken en processen met behoud van voedselveiligheidsaspecten. 
 • Optimalisatie van begrip van voedselveiligheid van farm to fork risico’s.