Délinosaus pakt met goeste

tafel met eten en sausjes van Delino

Bij Délino pakt de saus beter dankzij de GOESTE-waarden: Gedreven, Open, Energie, Samen, Talent en Eer(lijk). En dankzij het WIFI2020-project voorkomen ze dat de warme lijn stilvalt van zodra enkele operatoren afwezig zijn. Smaakt naar meer, niet?

Zussen Stefanie en Evelyn Denys weten perfect wat ze willen voor hun Délino. Lekkere, kwaliteitsvolle warme en koude sauzen bereiden in een menselijk, huiselijk en warm bedrijf … én hierin blijven ontwikkelen. Deze ambities kregen een volledig nieuwe dimensie in de loop van hun verandertraject. Wat bij Délino belangrijk is, werd gedefinieerd als GOESTE-waarden. ‘Gedreven, Open, Energie, Samen, Talent en Eer(lijk); dat zijn de waarden waar we niet op toegeven’, verduidelijkt Stefanie. ‘Aan elk van deze waarden koppelden we vervolgens sleutelwoorden en kerncompetenties.’

Samen groeien

‘Nu, na drie jaar, kan ik zeggen dat de GOESTE-waarden in ons DNA beginnen te zitten en ook echt leven op de werkvloer’, weet Stefanie. Dat illustreert ze graag met een voorbeeld. ‘In Team Warm viel op elk van de twee lijnen een vaste operator uit. Vroeger kwamen hierdoor onvermijdelijk beide lijnen stil te liggen.’ Vroeger. Nu werd er gewoon een nieuw tijdelijk team gevormd dat met succes de warme lijnen draaiende hield. ‘Het was geweldig om te zien hoe onze mensen dit samen waarmaakten vanuit hun gedrevenheid, talent en energie’, glimlacht Stefanie. ‘Dit voorval toont duidelijk dat ze met ons zijn meegegroeid en onze ambities delen.’

We have a match

Ook bij de jaarlijkse groeigesprekken die Stefanie met het personeel voert, vormen de GOESTE-waarden het vertrekpunt. ‘Met voorbeelden van de werkvloer toon ik aan wat die waarden betekenen. Dit maakt het voor mensen makkelijker om ze toe te passen of in te zien waar ze nog een tandje bij moeten zetten. Ik laat hen ook zelf nadenken waarin ze nog kunnen leren en groeien en wat ze daarvoor nodig hebben.’ Iedereen weet dus welk gedrag er wordt verwacht en wat ze hiervoor terugkrijgen. Ook de sollicitanten. Door te toetsen hoe een kandidaat tegenover de bedrijfswaarden staat, weten ze bij Délino meteen of het er een is met ‘GOESTE’ of niet.

Uit “Samen op smaak gebracht. Over het organiseren van arbeid in voedingsfabrieken van de toekomst”, p.33 

Interesse in het boek?

Partners

Logo workitects
alimento logo
Flanders' FOOD logo