Boek Voeding en Gezondheid

Een overzicht van de functionele componenten in levensmiddelen en van de relatie voeding en gezondheid.

In de huidige context van de toenemende prevalentie van welvaartsziekten, het toenemend gebruik van gezondheidsbevorderende ingrediënten en van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan van de overheid is dit boek een uitstekende gids om de relatie tussen voeding en gezondheid beter te begrijpen. 

Het boek omvat twee luiken. In een eerste luik wordt een overzicht gegeven van de functionele componenten in levensmiddelen, met aandacht voor functionele koolhydraten, vetten, eiwitten,vitamines en sporenelementen, en secundaire plantmetabolieten (polyfenolen). Voor elk van deze voedingscomponenten wordt hun voorkomen en gehalte in de verschillende voedselgroepen besproken, hun biobeschikbaarheid in het lichaam, en hun mogelijke effecten op het metabolisme van de mens. 

In een tweede luik wordt de relatie voeding en gezondheid besproken aan de hand van epidemiologische gegevens. Verschillende chronische degeneratieve aandoeningen die voor Vlaanderen belangrijk zijn, met name hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker, obesitas, diabetes, osteoporose, en neuro-psychiatrische aandoeningen, komen aan bod. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de mogelijke rol van voeding in het ontstaan van – respectievelijk de bescherming tegen – specifieke medische aandoeningen bij de mens. 

Dit boek biedt wetenschappelijk onderbouwde en dus betrouwbare informatie. Het is zowel bedoeld voor wie in de voedingsindustrie en -handel werkt als voor al wie werkzaam is in de gezondheidssector (artsen, apothekers, diëtisten, verplegenden, psychologen, …). 

Het is ook onmisbare lectuur voor al wie betrokken is bij het beleid in verband met de gezondheidszorg.

(John Van Camp, Stefaan De Henauw & Bruno De Meulenaer)