Doe het zelf

concept 5 zorg : Doe het zelf
In de thuissituatie is ondersteuning en informatie nodig om zelf aangepaste voeding te (laten) bereiden

Algemene doelstellingen


Om de maaltijdkwaliteit in een thuissituatie te verbeteren, zullen heldere communicatiestrategieën met voedingsadvies op maat van specifieke doelgroepen uitgewerkt moeten worden.

Verwachte resultaten

  • Heldere en concrete communicatiemiddelen met voedingsadvies op maat voor zorgbehoevenden en andere doelgroepen zoals ouderen en kinderen (bv. recepten, kooklessen, voedingsdriehoek op maat, …).