Data op maat

concept 4 zorg : data op maat
Om voeding op maat mogelijk te maken, zijn de juiste gegevens nodig

Algemene doelstellingen

Om de maaltijdkwaliteit te verbeteren en een gepersonaliseerde aanpak mogelijk te maken, is dataverzameling en -verwerking noodzakelijk. Bijgevolg is het doel van dit concept om gebruiksvriendelijke hard- en software te ontwikkelen aangepast aan specifieke doelgroepen voor gebruik binnen en/of buiten de zorginstelling. Deze tools meten de voedselconsumptie en bepaalde biomerkers gepersonaliseerd voor iedere zorgbehoevende. Het identificeren van de correcte biomerkers zal toelaten specifieke gezondheidstoestanden (in een vroeg stadium) te detecteren en op te volgen. Om een optimale opvolging te realiseren zal ook digitale en efficiënte data-sharing tussen verschillende zorgactoren, rekening houdend met de privacywetgeving, bekeken worden.

Verwachte resultaten

  • Nieuwe tools (apps, wearables, slim bord, …) op maat van specifieke doelgroepen voor de monitoring van voedselconsumptie en gezondheidstoestand. De tools kunnen gebruikt worden binnen en buiten de zorginstelling.
  • Nieuwe biomerkers voor het detecteren/opvolgen van specifieke gezondheidsaspecten.
  • Digitaal platform voor data-sharing tussen verschillende zorgactoren.