Op weg naar de fabriek van de toekomst

Wil je je bedrijf eens spiegelen aan een Factory Of The Future? Zoals je misschien al weet scoren zij minstens '4 op 5' op elk van de 7 sleuteltransformaties. Hoe hoog zou jij nu scoren? Flanders' FOOD kan, dankzij het #Industriepartnerschap, een 'FOF-Scan' uitvoeren aan een gunstig tarief. De methodiek is gebaseerd op de vragen die ook de kandidaten voor een FOF-award voorgeschoteld krijgen, maar in een 'light' vorm, zodat je op korte tijd zeer bruikbare inzichten voor je verbeteracties krijgt. Interesse gewekt? Lees er meer over.

industry 4.0

'Factory of the future'- scan

Voor wie?

Voedingsbedrijven, groot, middelgroot of klein, met de ambitie om verder te 'transformeren' richting een Fabriek van de Toekomst en die zichzelf eens willen op de rooster leggen. Allicht ken je zelf al veel zaken die in je bedrijf nog kunnen verbeteren.  Maar weet je ook wat je nog niet weet ...?      

Wat?

Flanders' FOOD voert, samen met jou en een aantal van je medewerkers, een scan uit.  De methode werd ontwikkeld door Agoria/Sirris en is gebaseerd op de eisen voor een Factory Of The Future.   De oefening zorgt voor een beter inzicht in waar je vandaag de dag staat op de zeven sleuteltransformaties van een Factory Of The Future.   

Door het betrekken van medewerkers is het eveneens een goede team-building en vergroot de kennis over de werking van het bedrijf.  Hier is dus geen award aan verbonden.  Dat is misschien voor later.   

Hoe?

De scan gebeurt in verschillende stappen en maakt o.a. gebruik van een on-line tool.  Bij voorkeur betrek je hierin mensen met verschillende rollen in het bedrijf.  Na een bedrijfsbezoek en een bespreking, met o.a. een groepsdiscussie over de gegeven 'scores', wordt een eindrapport gemaakt.

Wat kan je verwachten?

Uit de analyse van de scan zal blijken op welke punten je als bedrijf goed scoort en ook... minder goed scoort.   Uit alle verbeterpunten destilleer je je eigen stappenplan, gebaseerd op je prioriteiten en beschikbaremiddelen.  Als je voor de uitwerking van je plannen beroep wil doen op externe partners kunnen we ons netwerk aanspreken.

Op die manier bouw je verder aan je Fabriek van de Toekomst.  En wie weet sta je ooit ook op het podium.

Kostprijs?

Dit initiatief kadert in het #Industriepartnerschap.  Vermits VLAIO 70 % van de kost voor zich neemt is de kostprijs beperkt tot € 1000 (excl. BTW).  

'Factory of the future' - Individuele Coaching

Flanders' FOOD kan dankzij het #Industriepartnerschap, aan een gunstig tarief, de rol van een individuele coach opnemen voor het begeleiden van je transformatieplannen.   

Interesse gewekt? Lees er meer over.

Voor wie?

Als voedingsbedrijf wil je voortdurend stappen vooruitzetten.   Naar aanleiding van het uitvoeren van de FOF-Scan (een aanrader!) heb je een beter zicht gekregen op je sterke en te verbeteren punten, of je hebt hier op een andere manier zicht op gekregen.  
En nu kun je wel wat externe ondersteuning gebruiken om je te helpen de projecten verder vorm te geven en de uitvoering door je team van medewerkers mee te begeleiden.

Wat?

Het ‘format’ binnen het #Industriepartnerschap heet “Individuele Coaching”.  
Als externe coach zijn we je tijdelijke sparringpartner en klankbord en werken we concreet mee aan het realiseren van je transformatie doelstellingen.

Hoe?

Volledig in samenspraak zijn we gedurende 10 werkdagen een verlengstuk van je bedrijf en begeleiden je verdere stapjes richting een Fabriek van de Toekomst.  
Tijdens online- of fysieke meetings met de betrokken medewerkers en bezoeken aan de werkvloer werken we samen aan de invulling en uitvoering van de projecten.

Wat kan je verwachten?

Naargelang bespreken we samen je transformatieplan, je prioriteiten, de deelprojecten, de specifieke projectopzet met alle stapjes en mile stones.  We bewaken mee het behalen van de deadlines en doelstellingen.

Vanuit onze ervaring reiken we kennis aan, geven onze eigen ideeën, tips en advies en kijken we met een kritisch, extern oog.  In samenspraak helpen we om de nodige bijsturingen te doen.  

Als je voor de uitwerking van je plannen beroep wil doen op externe partners gaan we ons netwerk aanspreken.
Op die manier bouw je verder aan je Fabriek van de Toekomst.  En wie weet sta je ooit ook op het podium…

Kostprijs?

Dit initiatief kadert in het #Industriepartnerschap. Vermits VLAIO 70 % van de kost voor zich neemt is de kostprijs beperkt tot € 2000 (excl. BTW).  

Met steun van:

Industriepartnerschap