Nieuw inzicht na besmetting met Listeria monocytogenes: de echte schade wordt pas ná de recall duidelijk

Listeria

Recent onderzoek van Normec Foodcare toont aan dat een Listeriabesmetting een bedrijfsrisico vormt dat veel groter is dan het probleem van de besmetting alleen. Hoe goed de procedures ook zijn gevolgd. Aldo Evers (sr. technisch specialist bij Normec Foodcare) licht toe.

Onderzoek toont werkelijke gevolgen van een besmetting aan

“Elke ondernemer is er op gefocust om bedrijfsrisico’s zo klein mogelijk te houden. Hoewel ook in het geval van Listeria monocytogenes voorkomen beter is dan genezen, vindt de echte ramp pas plaats ná het afronden van de (succesvolle) recall-procedure”, aldus Evers. Tot nu toe werd de schade en herstelperiode op de lange termijn onderschat. “En daar kom je pas achter als het kwaad is geschied”. 

Laat je niet verrassen door de impact van het risico

Hoe goed je ook voorbereid bent, het risico op een besmetting ligt altijd op de loer. Door snel handelen en het regelmatig oefenen van recall-procedures kan vaak de eerste schade worden voorkomen. Het is cruciaal dat met name aandacht voor hygiëne, kwaliteit in het algemeen en Listeria in het bijzonder, in alle lagen van de organisatie geborgd moet zijn en niet alleen vastgelegd op directieniveau. Bijvoorbeeld door aantoonbaar te trainen op dit risico. Er zijn gevallen bekend waarbij de NVWA er niet van overtuigd was dat er op de werkvloer aandacht voor deze aspecten was. Door hier op te anticiperen verklein je, naast het risico, ook de impact van een besmetting.

Gevolgen na een besmetting

We onderzochten bedrijven die de afgelopen jaren een Listeriabesmetting hebben gehad en op basis daarvan een recall hebben uitgevoerd. De belangrijkste vraag was, wat daar het meest van is bijgebleven. Dit zijn de conclusies:

 • Na afhandeling van de procedures en de recall is er strenger toezicht van de NVWA. Vaak gedurende langere termijn, waarbij extra analyses en controles noodzakelijk zijn. Hiermee worden (onvoorziene) extra kosten gemaakt.
 • Op alle producten die vanuit de betreffende fabriek komen wordt de aandacht gevestigd. Hoe zijn alle THT’s bijvoorbeeld onderbouwd? Tevens tijdelijk kortere THT onder druk van de NVWA.
 • De NVWA kijkt in het bijzonder naar reinigings- en desinfectieprocedures. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, ondanks alle genomen maatregelen?
 • Alle lopende procedures moeten opnieuw worden beoordeeld, of ze bijvoorbeeld goed en afdoende werken.
 • Onder druk van een afnemer/retailer wordt een positieve release gevraagd, wat extra opslag, kosten en een kortere THT in het schap oplevert.
 • Beeldvorming, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid loopt een deuk op. Klanten zijn gedurende lange tijd kritisch ten aanzien van producten van de getroffen fabrikant of het merk.
 • Er is herformulering nodig van bestaande recepturen om extra veiligheid te creëren.

Je staat er niet alleen voor

Al eerder toonde Normec Foodcare de noodzaak van het ‘drie-dijkenprincipe’ aan. Dit principe bestaat uit verschillende maatregelen die, afhankelijk van de situatie waarin een bedrijf of het risico zich bevindt, kunnen worden genomen. Het principe richt zich op de omgeving, het proces en het product:

 • Beheersing en monitoring van de omgeving: opzet en invoering van processen (lay-out), flow van personeel en goederen, hygienic design van het equipment, effectiviteit van reiniging en desinfectiestappen, inkoop van en controle op grondstoffen.
 • Optimalisatie van het proces: inbouwen en onderbouwen van kiem-reducerende stappen, validatie en optimalisatie van procesparameters.
 • Beheersing en verbetering van producteigenschappen: het verder inbouwen van productveiligheid door het gebruik van conserveermiddelen te finetunen en de manier van verpakken te moderniseren.

Als je volledig ontzorgd wilt worden en de risico’s van Listeria monocytogenes wilt beperken, neem dan contact op voor een oplossing op maat.

Onze bijdrage

 • Wij voeren een risicoanalyse uit en stellen beheers- en monitoringplannen op
 • De casemanager neemt alle zorg uit handen en zet elke benodigde expertise in
 • Producten kunnen worden onderworpen aan een challengetest of we zetten modellering in om tot een minder grote kans op uitgroei van Listeria te komen

Alle krachten gebundeld

Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, testcentra, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties in de foodsector. Alle met tientallen jaren ervaring. Samen vormen we Normec Foodcare: kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Door bundeling van onze expertises helpen we met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van o.a. kwaliteit en voedselveiligheid, laboratoriumonderzoek, smaaktesten, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en keurmeesters, opleidingen en trainingen, risicomanagement en etiketcontrole. 

Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar. Welkom bij Normec Foodcare.

www.normecfoodcare.com