Gebruik van Artificiële Intelligentie in de voedingssector: volg mee vanop “de eerste rij”

De Hogeschool PXL werkt momenteel samen met de Universiteit Hasselt aan het uitwerken van een TETRA-projectaanvraag met als titel: “Slim beheren van voorraden met AI-technologie: een online gids ‘AI by Example’ voor kmo’s actief in de voedingssector"

UPDATE: In het kader van Covid-19 heeft het VLAIO beslist dat geïnteresseerde voedingsbedrijven GRATIS mogen deelnemen aan het project. Er wordt enkel een intentieverklaring gevraagd.

Uit onderzoek weten we dat KMO’s in de voedingssector er niet in slagen om het potentieel van artificiële intelligentie (AI) te vertalen naar hun bedrijfscontext. Door toepassen van AI in de voedingssector is het o.a. mogelijk om accurater voorraden te voorspellen, derving te minimaliseren, inkoopgedrag efficiënter te sturen, de servicegraad te optimaliseren, trends te identificeren (predictive analytics) etc. 

AI-applicaties zijn geen standaard ‘all-in-one’, plug-and-play oplossing. In het hart van de AI applicatie, vind je één of meerdere Machine Learning (ML) algoritmes en technieken. ML technieken zijn in staat om patronen te ontdekken in een grote dataset en kunnen deze patronen vertalen naar een beslissingsmodel. Dit model gebruiken zij om menselijke beslissingen na te bootsen en data-gedreven besluiten te nemen. 

Volgens onderzoeksbureau Gartner zal maar liefst 80% van de opkomende technologieën tegen 2021 artificiële intelligentie als sleutelcomponent hebben. Zo zal AI een sleutelcomponent van ERP software worden. Dankzij Machine Learning heeft AI de mogelijkheid om ERP systemen slimmer te maken. AI voorziet ERP systemen van bruikbare inzichten, die bedrijven in staat stellen om betere beslissingen te nemen en daardoor efficiënter of gerichter te werken. 

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters wil Vlaanderen dan ook klaarstomen voor deze evolutie en stelt de komende jaren 30 miljoen euro ter beschikking voor onderzoek rond dit thema. De hogeschool PXL en de Universiteit Hasselt slaan de handen in mekaar om u als bedrijf te helpen bij het implementeren van AI-technologie.

Hoe kan u meewerken aan het onderzoek 

Uw bedrijf kan meewerken door lid te worden van de begeleidingsgroep. Uw bedrijf zit dan op de eerste rij om het onderzoek te volgen, te sturen en om na te denken over hoe u de technologie in uw bedrijf of organisatie kan gebruiken.

We voorzien voor de leden minimum 2 vergaderingen per jaar, maar ook verschillende seminaries en opleidingen waaraan u gratis kan deelnemen. 

Wat mag u verwachten 

• U kan het belang van AI-technologie op de ‘eerste rij’ ervaren via het bijwonen van lezingen van experten en ervaringsdeskundigen, en via toelichting van case studies.

• Er zal een online gids ‘AI by Example’ worden ontwikkeld, waarbij we erg focussen op de cases in de voedingssector. De gids zal voorzien zijn van best practices, bruikbare werkinstrumenten en richtlijnen zodat de stap naar AI kleiner wordt. U hebt gratis toegang tot deze gids. 

• U kan, als bedrijf, één of meerdere AI hackathons bijwonen. U zal aan de slag kunnen met AI technieken om voeling te krijgen met de mogelijkheden. Deze hackathons zullen bij u niet alleen meer bewustwording (awareness) creëren over wat AI kan/niet kan, maar stellen u ook in staat om hinderpalen en moeilijk vatbare aspecten van AI te identificeren.

• Uw bedrijfslogo zal vermeld worden op elke ‘output’ van dit TETRA-project (events, communicatie, website, roll-up,….) 

Financiering 

Het project loopt over 2 jaar en start in het najaar van 2020. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen zal 92,5% van de projectkosten subsidiëren. De resterende 7,5% moet worden opgehaald via de gebruikersgroep: 

UPDATE: In het kader van Covid-19 heeft het VLAIO beslist dat geïnteresseerde voedingsbedrijven GRATIS mogen deelnemen aan het project. Er wordt enkel een intentieverklaring gevraagd.

Interesse in deelname 

Mocht u na het lezen van de bovenstaande informatie graag deelnemen aan het project, of u heeft nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij staan u graag te woord via telefoon, e-mail of een bezoek aan uw bedrijf. 

Contact

Bart Carlens

Onderzoekshoofd Log-IC

Bart.carlens@pxl.be

+ 32 484 365 412