Geef je digitaliseringsplannen een extra boost samen met Flanders’ FOOD.

De toekomst van Vlaanderen is digitaal. Deze omslag is een enorme groeiopportuniteit voor onze voedingsbedrijven - groot en klein -, want het maakt hen productiever, kosten-efficiënter en innovatiever.

Maar hoe maak je als Vlaams voedingsbedrijf deze toekomst waar?

Dat Flanders’ FOOD de digitale innovatieslagkracht van de voedingsbedrijven wil versterken, door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis op een geïntegreerde aanpak, en daardoor op deze manier bijdraagt tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen, staat als een paal boven water. 

In eerste instantie willen we als Flanders’ FOOD actief onze voedingsbedrijven dichter bij de diverse financieringshefbomen omtrent digitalisering van Europa (Horizon Europe) en de Vlaamse Overheid (VLAIO) brengen.

Vooreerst beginnen we met deze vanuit de Vlaamse Overheid 

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in de voedingssector met een vestiging in Vlaanderen ondersteunt. 

Uw onderneming komt in aanmerking als je advies inkoopt of personeel aanwerft voor het realiseren van een groeitraject. Dat groeitraject sluit aan bij een van de volgende thema’s: innovatie, internationalisering, digitale transformatie of duurzaam en circulair ondernemen. 

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. In 2021 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. Hierdoor worden enkel de beste dossiers gesteund en verhoogt de maatschappelijke toegevoegde waarde van de kmo-groeisubsidie. In het Vlaams relanceplan werden duidelijke beleidskeuzes gemaakt om de sprong naar de economie van de toekomst te maken.

Digitalisering en duurzaamheid zijn daar twee belangrijke elementen in. Deze keuzes worden nu ook vertaald in de kmo-groeisubsidie. Kmo’s kunnen een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij een van deze beleidsprioriteiten:

 • digitalisering
 • internationalisering
 • innovatie
 • circulair en duurzaam ondernemen

Voor 2021 worden drie oproepen voorzien, waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld.

 

Oproep 1: Oproep 2: Oproep 3:
Indienperiode: 1 maart tot en met 30 april Indienperiode: 1 juli tot en met 31 augustus Indienperiode: 1 november tot 31 december

Thema’s:

 • internationalisering
 • digitalisering

Thema’s:

 • internationalisering
 • digitalisering
 • duurzaam en circulair ondernemen

 

Thema’s:

 • internationalisering
 • digitalisering
 • duurzaam en circulair ondernemen
 • innovatie

Voor elke oproep is een budget van € 5 miljoen beschikbaar. Voor de eerste oproep wordt dit gelijkmatig verdeeld over de thema’s. Voor zowel internationalisering als digitalisering wordt € 2,5 miljoen voorzien.

 Meer info Oproep 1 - https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/wat-houdt-deze-subsidie#Oproepkalender

Ben je als Vlaamse kmo voor je bedrijfsprocessen sterk afhankelijk van data-uitwisseling, software of verbonden IoT-systemen? Dan kan je je cybersecurity sterk opkrikken met de steun van VLAIO. De Vlaamse overheid wil zo een impuls geven aan de maturiteit in cybersecurity van de Vlaamse kmo’s.

De cybersecurity-verbetertrajecten van VLAIO omvatten een aanbod van diensten, binnen een raamcontract van de Vlaamse overheid. Dit aanbod ondersteunt kmo’s in Vlaanderen bij het verbeteren van hun cyberveiligheid. Ze worden hierbij begeleid door negen bedrijven, door de Vlaamse overheid geselecteerd uit een lijst van niet minder dan een 50-tal kandidaten, eens te meer een bevestiging dat Vlaanderen rijk is aan goede dienstverlenende bedrijven in het domein van cybersecurity.

De geselecteerde dienstverleners zijn:

 • BA
 • Cranium Belgium
 • Cronos Public Services
 • EY Advisory Services
 • NETCURE
 • NVISO Belgium
 • PwC Entreprice Advisory
 • Resilient
 • Toreon

De cybersecurity-verbetertrajecten zijn bedoeld voor Vlaamse kmo’s met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of geconnecteerde IoT-systemen. Ze kunnen via Vlaamse overheidssteun extern advies en begeleiding rond cybersecurity kopen. Het gaat om 45 procent steun op trajecten tussen 25.000 en 50.000 euro.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/cybersecurity-verbetertrajecten 

Een belangrijke bron van financiering komt vanuit Europa 

Vanuit de “EU Industry Days 2021” die plaatsvonden van 23 – 26 februari 2021 nemen we belangrijke elementen op. Europa wil de komende 10 jaar hét digitale decennium van Europa worden, en dat de nieuwe doelstelling voor 2030 voor emissiereductie van ten minste 55% belangrijke kansen biedt voor onze bedrijven.  We lijsten voor de voedingsbedrijven graag even de verschillende mogelijkheden op omtrent financiering van hun diverse innovatietrajecten. 

De leninggarantiefaciliteit COSME ondersteunt de financiering van projecten voor digitale transformatie bij kleine en middelgrote bedrijven in alle sectoren van de economie, ongeacht hun huidige niveau van digitalisering. 

De EU heeft verschillende financieringsprogramma's waar u een beroep op kunt doen, afhankelijk van de aard van uw bedrijf of project. Er zijn twee soorten financiering: directe en indirecte. 

Directe financiering wordt toegewezen door de Europese instellingen zelf. Voor de voedingsbedrijven als meest relevante de subsidies.

Subsidies worden verstrekt voor specifieke projecten die verband houden met het EU-beleid, meestal naar aanleiding van een openbare uitnodiging tot het indienen van voorstellen. 

Indirecte financiering wordt beheerd door nationale en regionale instanties en omvatten bijna 80% van de EU-begroting. De financiering wordt voornamelijk verstrekt via de vijf grote fondsen die we samen de Europese structuur- en investeringsfondsen noemen, maar ook hier beperken we ons tot de meest relevante voor de voedingssector. 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's. De investeringen van het EFRO zijn gericht op enkele belangrijke prioriteitsgebieden, dit wordt "thematische concentratie" genoemd:

 • innovatie en onderzoek
 • de digitale agenda
 • ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb)
 • de koolstofarme economie. 

Binnen het ecosyteem zijn onderstaande zeker ook relevant:

 • Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
 • Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Vanuit Flanders’ FOOD willen we onze voedingsbedrijven en het ecosysteem hierin zeer zeker ondersteunen 

Financiering van uw digitalisering, is natuurlijk één zaak maar ondersteuning, advisering en begeleiding is natuurlijk even belangrijk. 

Los van de diverse specifieke projecten zoals DigiTrack, Operator 4.0, enz heeft Flanders’ FOOD zich samen met sterke partners geëngageerd binnen het Industriepartnerschap om de voedingsbedrijven hierin te ondersteunen door enerzijds thematische inspiratiesessies te organiseren alsook oriënterende adviezen te leveren ifv de digitale transformatie.

Meer info: https://www.industriepartnerschap.be/ 

Vanzelfsprekend zijn onze Innovatiemanagers vanuit Flanders’ FOOD beschikbaar om uw voedingsbedrijf, sterk te laten groeien.