S3FOOD lanceert zijn 2de voucher call: nieuwe kansen voor digitaliseringsprojecten in de voedingsindustrie

Smartphone wine bread

Het Europese project S3FOOD sloot in September 2020 zijn eerste voucher call af. Meer dan 1,5 mio euro werd toegekend aan 51 KMO’s betrokken in 44 projecten. Voedingsbedrijven, technologieaanbieders en ontwikkelaars van digitale oplossingen slaan de handen in elkaar om digitale antwoorden te vinden voor concrete uitdagingen van voedingsbedrijven. Kans gemist denk je? Helemaal niet! Op 9 December opent de 2de S3FOOD voucher call. Opnieuw is er 1,3 mio euro beschikbaar voor exploratie, validatie en applicatie projecten.

Ontdek de Vlaamse projecten gesteund in de eerste S3FOOD call

De eerste S3FOOD voucher call resulteerde in een breder waaier innovatieve projecten met een gezamelijke focus: via digitaliseringsprojecten oplossingen formuleren voor concrete uitdagingen van voedingsbedrijven. Meer dan €300 000 toegekend aan 8 projecten met een Vlaamse KMO als hoofdaanvrager of lid van het consortium. 10 Vlaamse KMO’s zijn ontvangen een S3FOOD voucher en via onderaannemingen zijn nog extra Vlaamse bedrijven betrokken bij deze digitaliseringprojecten. We zetten ze hieronder even voor u op een rijtje. 

Smart graders go simple and sustainable 

De dagelijkse uitdaging voor de sorteerbedrijven voor vlees, gevogelte en zeevruchten is om te zorgen voor tijdige leveringen met minimaal verlies. Dat omvat het plannen van meerdere bestellingen, het afhandelen van inkomende partijen en het handmatig aanpassen van de instellingen van de sorteerder. Via een S3FOOD exploration voucher onderzoekt Marelec samen met Sirris een softwareoplossing om de complexiteit van orderverwerking en productie te verminderen en productieplanning te integreren met besluitvorming. Door deze intelligente software aan zijn assortiment toe te voegen, zal Marelec zijn klanten nieuwe kansen kunnen bieden om voedselverlies te minimaliseren, de productie te optimaliseren en tijdige leveringen te verbeteren - om nog maar te zwijgen van het vermijden van dure en tijdrovende fouten.

Taking the labour out of packing fruit 

Het verpakken van fruit is meestal een arbeidsintensief proces dat gepaard gaat met hoge kosten, een inconsistente verpakkingskwaliteit en toenemende moeilijkheden bij het vinden van werknemers. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is er behoefte aan een machine die het verpakken van appels of peren in trays kan automatiseren. Met deze S3FOOD exploration voucher wenst Stas NV nieuwe kennis op te bouwen met betrekking tot geschikte computervisie- en beeldverwerkingstechnologieën voor het inspecteren van de fruitkwaliteit op een roterend station, het fruit in de goede richting te positioneren en het naar de tray te transporteren. Het bedrijf werkt hiervoor samen met Sirris om de technologieën te evalueren en mogelijke oplossingen te identificeren. De ontwikkeling van een geautomatiseerde verpakkingsmachine die voldoet aan alle vereisten van fruitverpakking met een relevante technologiepartner is de beoogde vervolgactie op dit project.

Solving the missing box mystery with smart visualization 

Bakkerij Holeki zoekt een oplossing voor het concrete probleem waarbij klanten aangeven dat er soms dozen ontbreken bij het afleveren van pallets. Het bedrijf besteedt momenteel veel tijd en energie aan het uitzoeken waar dozen 'verloren' gaan in de supply chain. Via een S3FOOD exploration voucher onderzoeken ze samen met Savaco de mogelijkheden van slimme visualisatietools voor het besturen en verifiëren van pallets en het vastleggen, opslaan en koppelen van controlegegevens aan de inkooporder. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle pallets compleet zijn voordat ze worden verzonden en om de traceerbaarheid te verbeteren, zodat claims van klanten efficiënter kunnen worden opgelost. Deze digitale oplossing zou dit tracering process immers inkorten van drie uur naar 20 minuten.

Bakery robots take on the heavy work  

Eentonig en zwaar werk in de bakkerij maakt het steeds moeilijker om medewerkers te vinden. Traditionele automatisering is te duur en te inflexibel voor een productie die maar een paar uur per dag draait. Dit S3FOOD application voucher project streeft ernaar deze uitdaging te overwinnen door mobiele cobots te installeren in bakkerij Mariën die op verschillende werkplekken een scala aan taken kunnen uitvoeren. De verbeterde procesbeheersing biedt niet alleen een kostenefficiënt digitaal alternatief biedt voor zware handmatige taken, maar zal ook de voedselveiligheid verhogen en voedselverspilling verminderen. Het zal ook banen opleveren die aantrekkelijker zijn voor bakkerij-exploitanten. De projectpartners zijn F. van Wees Machine- en Stansmessenfabriek Waalwijk BV, expert in digitale technologieën en automatiseringsintegratie in voedselproductielijnen, en Mariën Bakkerij Producten N.V.

A continuous eye on biscuit quality

Hoe weet je wanneer koekjes tot in de perfectie gebakken zijn? Bij het La Confiance is de kwaliteitscontrole momenteel onderhevig aan het getrainde oog van individuele medewerkers, die regelmatig monsters evalueren en het bakproces daarop afstemmen. Met de S3FOOD application voucher BBISQUIT wil La Confiance overschakelen naar een meer objectief en continu kwaliteitscontrolesysteem. Camera's en intelligente software zullen de kleur van de gebakken koekjes evalueren en de nodige aanpassingen maken aan de ovenparameters. Het voordeel is een geoptimaliseerde productie en verhoogde voedselveiligheid - en altijd een uniforme kwaliteit. Het internationale consortium achter dit project bestaat naast La Confiance uit AI-experts van Yazzoom in België en ovenautomatiseringsspecialisten van Goldstream in Nederland.

A smart ear on process line performance 

Veel bedrijven in de voedingsindustrie draaien 24/7 en voeren processen uit met complexe acties en kritische timings voor de stadia van voedselbereiding (fermentatie, rust, bakken, ...) waar ongeplande stops moeten worden vermeden. Met deze S3FOOD exploration voucher wenst Magics Instruments zijn oplossing gebaseerd op intelligente microfoons uit te testen bij Crelem, een industriële bakkerij. Deze use case Onze illustreert de impact van een enkel slim netwerk dat deze stops vermindert, wat leidt tot minder verlies van bronnen en verhoogde efficiëntie.

Smart line clearance application

Holeki is een semi-industriële bakkerij die levert aan retail- en foodservicebedrijven Het is een groeiend bedrijf dat ernaar streeft ernaar zowel efficiëntie als het kwaliteitsniveau verhogen om de tijdige aflevering van goede producten te kunnen garanderen. Door van de “hoge mix – laag volume productie” vinden er dagelijks meerdere wisselingen plaats. Tijdens de change – over moet een strikt proces worden gevolgd de zogenaamde "Line Clearance" (LC). LC is een procedure om ervoor te zorgen dat machines en werkplekken vrij zijn van producten, materialen en instellingen uit het vorige proces, die niet nodig zijn voor de nieuwe productiebatch. Een LC-procedure bestaat uit 3 taken: reinig en controleer de lijn op allergenen, selectie van de juiste productiematerialen en machineparameters en registratie van elke LC-actie. Het lijnvrijgaveproces wordt vandaag handmatig uitgevoerd vanwege de verschillende productievariaties en dit vergt veel tijd en energie en lijdt tot heel wat stress. Doel van dit project is het line-clearance-proces automatiseren en digitale instructies geven aan operators. Door een digitale / geautomatiseerde lijnvrijgavestroom te hebben, kunnen veel fouten, risico's en stress worden vermeden. Holeki werkt hiervoor samen met Savaco.

Faster action thanks to real time process monitoring

Brouwerij Lindemans wil al zijn actuele registraties digitaliseren en samenbrengen in één systeem, cruciale processen(pasteurisatie, sterilisatie, inspecties, ... ) in real time registreren en notificaties sturen bij storingen. Op deze manier is er op elk moment een volledig overzicht beschikbaar en kan er sneller bijgestuurd worden wanneer nodig (reduceren re-work) en kan een hoge kwaliteit van het eindproduct ten allen tijde gegarandeerd worden. Digitalisatie zal niet allen leiden tot een significante tijdswinst, maar ook bijdragen tot het optimaal beheer van de brouwerij doordat sterktes en zwaktes opgespoord kunnen worden. Lindemans werkt hiervoor samen met Gemsotec.

WIE KAN wat AANVRAGEN ?

Om in aanmerking te komen voor financiering, moet je een KMO zijn gevestigd in een van de S3FOOD-partnerregio's of lid zijn van een van de partnerclusters. De beoogde digitale oplossing moet overeenstemmen met minstens één van de thematische prioriteiten van S3FOOD nl. sensoren voor realtime monitoring, sensorintegratie, smart datamanagement of connectiviteit – en een oplossing beogen voor een specifieke uitdaging vanuit de voedingsindustrie.

KMO’s kunnen financiering aanvragen voor het verkennen, valideren en toepassen van digitale oplossingen. Deze financiering is beperkt tot €60 000 euro per KMO over alle vouchers heen en per vouchers type zijn specifieke criteria van toepassing. Meer details, de aanvraagtemplates en het terms & conditions document zijn te raadplegen op www.S3FOOD.eu .

Heb je een idee? Waag je kans?

Heb je een idee aangaande digitale innovatie in je bedrijf? Werk je aan een nieuwe digitale oplossing toepasbaar in voedingsbedrijven? Neem dan zeker contact op met Veerle De Graef of Steven Van Campenhouten we bekijken graag samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Over S3FOOD

S3FOOD is een H2020 Innosup-1 project dat als doel heeft de digitale transformatie in de voedingsindustrie te faciliteren en te versnellen. Daarbij ligt de focus connectiviteit van sensoren en machines, efficiënte datacollectie en -analyse om zo de productie en kwaliteitsborging verder te optimaliseren. Uniek aan dit project is dat 3.9 mio euro beschikbaar is voor concrete ondersteuning van KMOs. S3FOOD wordt uitgevoerd door een Europees partnerschap van 16 organisaties uit 8 landen en wordt gecoördineerd door Flanders' FOOD. In Vlaanderen is naast Flanders' FOOD, ook DSP-Valley partner. Wallonië wordt vertegenwoordigd door Wagralim.

Flanders' FOOD logo
Logo ASINCAR
Logo Cluster Alimentario de Galicia (CLUSAGA)
Logo Campden BRI
DSP Valley logo
Logo Innoskart
Logo Fundación Instituto Tecnológico de Galicia
Wagralim logo