Het NuHCaS platform is gestart!

NuHCaS

Op 18 september was het eindelijk zover.. de kick-off van NuHCaS! Voeding is belangrijk voor onze gezondheid, dat weten we. Maar hoe belangrijk? En hoe kan voeding bijdragen tot een betere gezondheid? Aangepast eten kan zorgbehoevende mensen beschermen tegen malnutritie. Jammer genoeg ontbreekt er nog feitelijke kennis hierover. NuHCaS brengt als open onderzoeks- en innovatiecentrum de disciplines Nutrition, Health en Care samen. Geniet even terug mee van de kick-off hiervan!

Na de openingsspeech van Geert Dangreau (POM West-Vlaanderen), kwam ir. Eric De Maerteleire getuigen over het potentieel van voeding voor de zorg. Zo werd het snel duidelijk dat de impact van voeding verschillend is in elke fase van ons leven, een baby heeft heel andere behoeften als een tiener, en deze zijn weer heel anders eens we ouder worden. Niettegenstaande een zeer goede evolutie in de geneeskundige zorgverstrekking, de kwaliteit van de voeding en andere welvaartsfactoren, komen twee fenomenen namelijk vrij veel voor: ondervoeding én overgewicht. Beide situaties zijn natuurlijk sterk gerelateerd aan de kwaliteit van de voeding maar vooral aan de voedingsgewoonten. 

Nuhcas foto 1

Vervolgens sprak Marijke Adriaens (Fibrona NV) ook over het economisch potentieel voor de voedingsindustrie en het belang van de interactie met zorg. 

Ellen Fierens van Flanders' FOOD lichtte ook het concept van NuHCaS toe. NuHCaS is een open onderzoeks- en innovatiecentrum dat de disciplines Nutrition, Health en Care samenbrengt in een Systemische benadering. Vanuit West-Vlaanderen bundelt NuHCaS multidisciplinair, evidence based onderzoek naar de impact van evenwichtige voeding op de gezondheid. Dit gebeurt in een genetwerkte (met andere onderzoekscentra in Vlaanderen en met buitenlandse partners) en praktijkgerichte setup (met voedingsbedrijven, toeleveranciers, zorgverstrekkers, patiëntorganisaties en consumenten). Het centrum wil ook verder exploreren naar innovaties in voeding en gezondheidszorg die op langere termijn zorgen voor een verhoogde impact, zowel economisch als maatschappelijk.

In eerste fase toetsen de initiatiefnemende partners graag af bij de diverse stakeholders of zij bereid zijn om dit NuHCaS concept mee te helpen ondersteunen. Er wordt een centraal aanspreekpunt geïnstalleerd in Roeselare die onderzoeksvragen zal helpen capteren en samenwerking zal initiëren tussen de verschillende partners. Zo wordt een ecosysteem uitgebouwd dat toegankelijk is voor alle actoren.

Er werd ook een interactief debat gehouden met inbreng vanuit de zorgpraktijk - Ann Vermeire, Verpleegkundig Directeur Wit Gele kruis West-Vlaanderen, het belang van evidence-based werken (Pieter Vandecandelaere, Maag-darm-leverziekten, AZ Delta) en gezamenlijke platformen (Sofie Bekaert, VIB). Uit dit debat werd duidelijk dat in het ecosysteem van voeding en gezondheid nog heel wat verbetering mogelijk is. Vooral de verschillende actoren samenbrengen en ervoor zorgen dat de noden en opportuniteiten aan beide kanten duidelijk zijn is een eerste belangrijke taak voor het platform. De brug vormen tussen de voeding en de gezondheid, dat zal NuHCaS op zich moeten nemen. 

Nuhcas foto 2

Tenslotte werd er ook een brede oproep uitgestuurd door Inge Arents (Flanders' FOOD) aan alle actoren in het veld, niet enkel kennisinstellingen, om hieraan mee te werken. Onderzoeksgroepen/kennisinstellingen die overtuigd zijn van de interdisciplinaire aanpak en met hun research hiertoe willen bijdragen, kunnen aansluiten. Net als partners uit andere ecosystemen.  

U leest het, met zo'n 90-tal aanwezigen was het event een daverend succes! 

Klik hier voor de presentatie