Model2Bio enquête

afval in handen met cijfers

Model2Bio is een nieuw Europees project dat een beslissingsondersteunend systeem zal ontwikkelen op basis van wiskundige modellen om nevenstromen uit de agrovoedingsindustrie beter te valoriseren. Het project is gestart op 1 mei 2020 en duurt 3 jaar. Flanders’ FOOD is partner in het project en zal interessante projectresultaten voorstellen bij de Vlaamse agrovoedingsbedrijven.

Maar daarvoor hebben we uw hulp nodig. Graag vragen we u om onze korte enquête in te vullen via volgende link: https://forms.gle/8TjM3N7QhGNRpogPA

Dit duurt slechts 5 minuten en hiermee ondersteunt u dit onderzoeksproject. 

Meer info over het project kan u vinden op volgende website: www.model2bio.eu 

Indien u op de hoogte wil blijven van de verdere ontwikkelingen in dit project, kan u contact opnemen met Maarten Uyttebroek. Ik bekijk graag samen met u hoe we de resultaten van dit project ten dienste kunnen stellen van uw bedrijf. 

Dit project heeft financiering ontvangen van de Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) onder overeenkomst nr. 887191. De BBI JU ontvangt steun van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie en het Bio-based Industries Consortium.